Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » LFX » Peserta Pasaran

Peserta Pasaran

Labuan, Malaysia,dijadikan pusat kewangan antarabangsa pada 1990. Sebagai sebahagian daripada pembangunannya sebuah bursa kewangan antarabangsa LFX dilancarkan pada 23 November 2000.

Peserta Pasaran

Peserta Pasaran

Bertanggungjawab untuk instrument kewangan yang disenaraikan di LFX.

Sama ada satu entiti atau individu yang dilesenkan oleh Bursa untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya.

Penaja penyenaraian boleh terdiri daripada institusi seperti Syarikat Pelaburan, Bank Pelaburan/Dagangan, Pengurus Dana, Syarikat Amanah, Firma Perakaunan dan Peguam Pelaburan/Korporat, kedua-dua institusi luar dan dalam negara.

Peranan dan Tanggungjawab Penaja Penyenaraian adalah:

Syarat :

Aset Bersih Minimum AS$100,000.00
Insurans Indemniti Profesional AS$5,000,000.00

Yuran Perlesenan :

Yuran Permohonan (tidak dikembalikan) AS$1,000.00
Yuran Awal AS$10,000.00
Yuran Tahunan AS$5,000.00