Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » LFX » Penyenaraian LFX

Penyenaraian LFX

Labuan, Malaysia,dijadikan pusat kewangan antarabangsa pada 1990. Sebagai sebahagian daripada pembangunannya sebuah bursa kewangan antarabangsa LFX dilancarkan pada 23 November 2000.

Penyenaraian LFX

Trade Summary

LFX Listings
No. ISIN Short Name Status Size Coupon Rate Subscribe Price
1 XS0274072429 SCI.DUE-2026 Active 350,000,000 5.925 100,000.000
2 XS0504981746 AXIATA.2020 Active 300,000,000 0 99.939
3 SG7X05960522 CERT.DUE2020 Active 900,000,000 3.725% 100.000
4 XS0638823137 EQ-CLASS B2 Active 150,000,000 0 100.000
5 XS0638822915 EQ-CLASS B1 Active 348,000,000 0 0.000
6 XS0638822675 EQ-CLASS A Active 302,000,000 0 0.000
7 USY9485PAB86 WAKALA.2021 Active 800,000,000 4.646% 0.000
8 XS0828755495 SSG-NOTE2022 Active 800,000,000 0 0.000
9 XS0907172513 1MDB-DUE2023 Active 3,000,000,000 0 0.000
10 XS0784926270 1MDB-DUE2022 Active 1,750,000,000 0 0.000
11 XS1107647155 CAHAYA.2021 Active 500,000,000 00 100.000
12 XS1150554969 CAGAMAS 2019 Active 500,000,000 2.745% 100.000
13 USY68868AA92 CERTDUE.2020 Active 1,250,000,000 2.707% 100.000
14 USY68856AM84 NOTESDUE2022 Active 750,000,000 3.125% 99.390
15 USY68856AN67 NOTESDUE2025 Active 1,500,000,000 3.500% 99.125
16 USY68856AQ98 NOTESDUE2045 Active 1,500,000,000 4.500% 98.767
17 USY5749LAA99 MSSB.DUE2025 Active 1,000,000,000 3.043% 100.000
18 USY5749LAB72 MSSB.DUE2045 Active 500,000,000 4.236% 100.000
19 XS1347736008 DANGA.2021 Active 750,000,000 3.04% 100.000
20 USY54788AA57 MSGB.2026 Active 1,000,000,000 3.179 100.000
21 USY54788AB31 MSGB.2046 Active 500,000,000 4.08 100.000
22 XS1486565507 BAGAN.2021 Active 398,800,000 0.00% 100.000
23 XS1505551322 MTN DUE.2021 Active 500,000,000 2.48% 2.480
24 XS1494426932 RHB.EMTN2021 Active 500,000,000 2.503 per cent 100.000
25 XS1600334285 U.S.$350,000,000 2.53 per cent. Notes due 2020 Active 350,000,000 2.53 per cent. per annum 100.000
26 XS1704655635 PRESSMETAL.2022 Active 400,000,000 4.80 100.000
27 XS1758433707 CINDAI.2023 Active 320,800,000 0.00% 100.000
28 XS1952578505 RHB.EMTN2024 Active 300,000,000 3.766 per cent% 100.000
29 XS1900582476 Dinamik Sukuk Active 300,000,000 7% 100.000
30 XS2027352405 Cerah.2024 Active 500,000,000 0.0% 100.000

Page: