Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » LFX » Proses Perniagaan » Penyenaraian » Panduan Penyenaraian » Penaja Penyenaraian

Proses Perniagaan

Labuan, Malaysia,dijadikan pusat kewangan antarabangsa pada 1990. Sebagai sebahagian daripada pembangunannya sebuah bursa kewangan antarabangsa LFX dilancarkan pada 23 Nomber 2000.

Penaja Penyenaraian

Penyenaraian

Panduan Penyenaraian: Penaja Penyenaraian

Peranan dan Tanggungjawab Penaja Penyenaraian

 • Semua applicant issuer haruslah mempunyai Penaja Penyenaraian di setiap masa.
 • Penaja Penyenaraian mesti dilantik oleh applicant issuer untuk tujuan permohonan untuk penyenaraian satu kelas instrumen kewangan.
 • Menasihati dan membimbing applicant issuer mengenai keperluan penyenaraian.
 • Menilai kesesuaian syarikat bagi penyenaraian.
 • Menasihati mengenai kaedah membawa instrumen kewangan syarikat kepada penyenaraian.
 • Penaja Penyenaraian bertanggungjawab untuk memastikan bahawa setiap permohonan lengkap dan sesuai sebelum diserahkan kepada Exchange.
 • Penaja Penyenaraian akan bertindak sebagai saluran komunikasi utama dengan Exchange semasa proses permohonan.
 • Sebaik sahaja satu permohonan penyenaraian berjaya, Penaja Penyenaraian akan menjadi Penaja Penyenaraian untuk tempoh penyenaraian instrumen kewangan di Exchange.
 • Penaja Penyenaraian, sebagai yang tersebut di atas, akan bertanggungjawab dan answerable kepada Exchange, untuk memastikan bahawa issuer mematuhi semua syarat Exchange berkaitan dengan penyenaraian instrumen kewangan.
 • Penaja Penyenaraian akan bertindak sebagai saluran komunikasi utama dengan Exchange semasa tempoh penyenaraian.
 • Penaja Penyenaraian haruslah memastikan bahawa applicant issuer menerima maklumat yang jelas, bimbingan yang adil dan saksama dan nasihat sebagai bagi syarat-syarat keperluan Exchange.
 • Penaja Penyenaraian khususnya akan bertanggungjawab terhadap:
  • mengemukakan bagi pihak applicant issuer atau issuer kepada Exchange atau mana-mana parti lain mengenai semua maklumat dan dokumen yang dikehendaki oleh Exchange untuk diserahkan kepada Exchange atau mana-mana parti lain oleh applicant issuer atau issuer
  • untuk memastikan bahawa issuer membuat pembayaran yuran penyenaraian tepat pada masa seperti yang dikehendaki oleh Exchange
 • Walaupun dengan yang di atas, Exchange boleh berkomunikasi secara langsung dengan applicant issuer, penasihatnya atau issuer selain daripada Penaja Penyenaraian tentang apa-apa perkara berkaitan dengan penyenaraian. Sekiranya berlaku komunikasi sedemikian, Penaja Penyenaraian akan dimaklumkan sebarang perkara yang berkaitan dengan penyenaraian oleh penerbit itu secepat mungkin. Penaja Penyenaraian tidak akan dilarutkan dari tanggungjawab dan obligasinya, insofar kepada Exchange berkomunikasi terus dengan applicant issuer.
 • Applicant issuer menyediakan Board Resolution yang membenarkan dan menyokong permohonan penyenaraiannya apabila menandatangani satu bentuk perisytiharan set out dalam Schedule C LFX Rules semasa proses permohonan.
 • Penaja Penyenaraian akan menandatangani satu pengisytiharan dalam set Out dalam Schedule D LFX Rules semasa proses permohonan.
 • Dalam penyenaraian, dokumen tambahan adalah dikehendaki untuk diserahkan selepas dokumen penyenaraian diluluskan oleh Exchange, yang bertulis oleh Penaja Penyenaraian dan menandatangani projek menyatakan bahawa dokumen-dokumen penyenaraian yang tambahan mematuhi keperluan Exchange mesti diserahkan bersama dengan dokumen-dokumen penyenaraian yang tambahan.
 • Membincangkan dan berkomunikasi dengan Exchange dalam menyelesaikan mana-mana ulasan Exchange mengenai apa-apa butiran penyenaraian.
 

 Obligasi Penaja Penyenaraian Selepas Penyenaraian

Penaja Penyenaraian akan bertanggungjawab dan bertanggungjawab kepada Exchange untuk memastikan bahawa issuer mematuhi syarat-syarat Exchange berkaitan dengan obligasi penaja penyenaraian selepas penyenaraian seperti berikut:

 • Issuer yang mana instrumen kewangannya disenaraikan dalam Exchange perlu membayar yuran permulaan dan tahunan penyenaraian yang sejajar dengan kadar seperti yang ditentukan oleh Exchange.
 • Issuer akan memastikan orang awam, Exchange dan pemegang instrumen kewangan segera dimaklumkan mengenai mana-mana maklumat material berkaitan dengan issuer dan instrumen kewangan.
 • Jika instrumen kewangan juga disenaraikan di satu lagi pertukaran, issuer adalah untuk memastikan bahawa maklumat setara atau dokumen yang disediakan atau diserah kepada pertukaran lain, juga diperuntukkan atau diserahkan kepada Exchange.

Sebagai tambahan, Penaja Penyenaraian dikehendaki untuk mematuhi kewajipan selepas penyenaraian berikut:

 • Penaja Penyenaraian akan menyimpan satu rekod yang sentiassa dikemas kini dan maklumat mengenai issuer.
 • Semua penyata kewangan tahunan dikehendaki diserahkan di bawah Rule 28 of Rules Exchange yang akan diserahkan melalui Penaja Penyenaraian.
 • Semua pendedahan dikehendaki dibuat oleh issuer itu di bawah Rule 29 of the Rules yang akan disampaikan melalui Penaja Penyenaraian.
 • Penaja Penyenaraian, bagi pihak issuer, akan segera bertindak balas terhadap pertanyaan Exchange dalam tempoh 72 jam bagi mana-mana pergerakan pasaran luar biasa.
 • Semua penyata kewangan tahunan dikehendaki diserahkan di bawah Rule 30 of Rules yang akan diserahkan melalui Penaja Penyenaraian.
 • Penaja Penyenaraian, bagi pihak issuer, akan membekalkan keterangan lanjut kepada Exchange dari semasa ke semasa.
 • Penaja Penyenaraian pada setiap masa akan bertindak atas reasonable prudence dan diligence dalam menasihati issuer mengenai penyertaan dan/atau membantu mana-mana orang lain dalam menyertai mana-mana urusan dalam dan layanan sama adil untuk semua pemegang instrumen kewangan yang disenaraikan di Exchange.
 • Penaja Penyenaraian mungkin dikehendaki untuk mematuhi obligasi tambahan secara berterusan oleh Exchange apabila sesuai.