Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » LFX » Proses Perniagaan » Perlesenan » Panduan Perlesenan

Proses Perniagaan

Labuan, Malaysia, dijadikan pusat kewangan antarabangsa pada 1990. Sebagai sebahagian daripada pembangunannya, sebuah bursa kewangan antarabangsa, LFX, dilancarkan pada 23 November 2000.

Panduan Perlesenan

Perlesenan

Panduan Perlesenan

Garis panduan ini untuk potensi Penaja Penyenaraians memohon untuk lesen bagi penyertaan di LFX.

 1. Permohonan untuk licences dimulakan melalui web tersebut (www.lfx.com.my).
  • Permohonan adalah untuk mengakses laman web LFX, www.lfx.com.my.
  • Pemohon memuat turun borang "Company" atau "Individual" di bawah panel License Application.
  • Pemohon akan menyiapkan Application Form dan mengemukakan ia melalui e-mel (alamat e-mel diperuntukkan dalam borang) kepada LFX.
  • Permohonan akan membayar yuran permohonan USD1,000.00 (non-refundable).
 2. Persediaan untuk Menghantar Permohonan Perlesenan
  • Pemohon mestilah menyediakan Licensing Documents selaras dengan Rules Exchange LFX, yang akan mengandungi butiran Permohonan berikut:
   • Salinan perlembagaan (untuk syarikat) / Salinan pasport dan curriculum vitae (individu)
   • Laporan memperincikan latar belakang permohonan:
    • Individu / profil Company
    • Individu / sejarah Perniagaan
    • Individu / aktiviti perniagaan utama Company
    • Struktur modal dan pemegang saham
    • Rancangan masa depan individu / syarikat
    • Kekuatan syarikat
  • Bukti pengalaman dan kepakaran pemohon dalam perniagaan pelaburan
  • Penyata kewangan diaudit termasuk laporan juruaudit memperincikan aset bersih pemohon dan pelan perniagaan dan strategi keuntungan pro-forma Permohonan sebagai Penaja Penyenaraian / Trading Agent mengandungi:
   • Bajet dicadangkan untuk pelan perniagaan permohonan / projek yang dirancang
   • Pasaran sasaran dan bidang kepakaran
   • Komposisi pasukan projek (dan kelayakan mereka) terhadap pelan perniagaan
   • Perikatan strategik yang dicadangkan dengan pihak luar (jika ada)
   • Kelayakan kakitangan pengurusan
  • Laporan tahunan pemohon
  • Dokumen sokongan relevan seperti yang dinyatakan dalam Rules Exchange LFX
 3. Atas Kelulusan lesen oleh LFX Licensing Committee
  • Permohonan akan diberitahu keputusan Licensing Committee melalui  
   alamat e-mel.
  • Atas kelulusan permohonan pelesenan, permohonan dikehendaki mengemukakan yang berikut:
   • Lesen undertaking projek bagi mematuhi semua syarat dan obligasi dinyatakan dalam syarat lesen dan LFX Rules;
   • Pembayaran awal yuran (Remittance of Fees) USD10,000.00; dan
   • Bukti Professional Indemnity Insurance bernilai USD5,000,000. Professional Indemnity Insurance akan dikekalkan sepanjang tempoh kesahan lesen.
 4. Penerbitan lesen dan User IDs
  • Selepas penyerahan lengakp dokumen-dokumen yang diperlukan, LFX akan mengeluarkan lesen penuh kepada Penaja Penyenaraian dilulus.
  • Lesen ini sahih untuk tempoh dua belas (12) bulan dari tarikh lesen dan akan diperbaharui selepas tamat tempoh. Bayaran pembaharuan yang tahunan ialah USD5,000.00.
 5. Menolak Permohonan
  • Atas penolakan oleh Licensing Committee, permohonan boleh mengemukakan satu rayuan bersama dengan dokumen sokongan lain seperti yang dinasihatkan oleh LFX.
  • Pemohon mempunyai tempoh dua puluh satu (21) hari dari tarikh permohonan telah ditolak oleh Licensing Committee bagi mengemukakan satu rayuan kepada LFX, yang mana keputusan tersebut akan menjadi muktamad.