Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » LFX » Proses Perniagaan » Perlesenan » Permohonan Perlesenan

Proses Perniagaan

Labuan, Malaysia,dijadikan pusat kewangan antarabangsa pada 1990. Sebagai sebahagian daripada pembangunannya sebuah bursa kewangan antarabangsa LFX dilancarkan pada 23 Nomber 2000.

Permohonan Perlesenan

Perlesenan

Permohonan Perlesenan

Permohonan untuk menjadi penaja penyenaraian berlesen LFX dimulakan melalui laman web LFX.

Pemohon juga dikehendaki mengemukakan semua salinan asal dokumen yang perlu untuk LFX melalui kurier untuk tujuan pengesahan, pemprosesan dan rekod.

Dokumen yang diperlukan termasuk:
  • salinan diperakui perlembagaan pemohon (perbadanan) atau kurikulum vitae (individu);
  • latar belakang pemohon;
  • butir-butir pengalaman pemohon dalam perniagaan pelaburan.
  • penyata kewangan yang telah diaudit;
  • rancangan perniagaan.

Jawatankuasa Pelesenan LFX adalah pihak berkuasa yang meluluskan semua permohonan pelesenan tertakluk kepada kriteria pelesenan LFX seperti mana Aturan dan Peraturan-Peraturannya.