Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » LFX » Mengenai LFX » Struktur Organisasi

Mengenai LFX

Labuan, Malaysia,dijadikan pusat kewangan antarabangsa pada 1990. Sebagai sebahagian daripada pembangunannya sebuah bursa kewangan antarabangsa LFX dilancarkan pada 23 November 2000.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi

Jawatankuasa Bursa

 Anggota Jawatankuasa adalah:
 • Datuk Muhamad Umar Swift (Pengerusi)
 • Encik Jamaluddin Nor Mohamad
 • Puan Rosidah Binti Baharom

Jawatankuasa Perlesenan

Menangani semua hal berkenaan perlesenan sehingga perlesenan Penaja Penyenaraian Bursa. termasuk kelulusan dan penerbitan lesen baharu dan penggantungan lesen sedia ada. Anggota jawatankuasa adalah :

 • Datuk Muhamad Umar Swift (Pengerusi)
 • Encik Jamaluddin Nor Mohamad
 • Puan Rosidah Binti Baharom

Jawatankuasa Penyenaraian

Menangani semua hal berkaitan penyenaraian instrumen kewangan baharu dan obligasi selepas penyenaraian. Anggota Jawatankuasa adalah:

 • Datuk Muhamad Umar Swift (Pengerusi)
 • Encik Jamaluddin Nor Mohamad
 • Puan Rosidah Binti Baharom

Jawatankuasa Disiplin

Menangani semua hal berkaitan peserta pasaran LFX. Anggota jawatankuasa adalah:

 • Datuk Muhamad Umar Swift (Pengerusi)
 • Encik Jamaluddin Nor Mohamad
 • Puan Rosidah Binti Baharom

Pembangunan Pasaran

Menangani semua hal berkaitan pelanggan Bursa termasuk pembangunan dan pemasaran perniagaan bursa itu.

Operasi

Menangani semua hal berkaitan aktiviti operasi, yang termasuk pelesenan, penyenaraian, pelan kelangsungan perniagaan bursa dan lain-lain aktiviti berkaitan operasi. Ia juga menjalankan penyeliaan dan pemantauan peserta pasaran untuk memastikan pematuhan kepada Undang-undang dan Peraturan Bursa.

Perkhidmatan Sokongan

Menangani sokongan IT, kewangan, fungsi pentadbiran dan sumber manusia.