Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » LFX » Mengenai LFX » Organisasi & Bursa

Mengenai LFX

Labuan, Malaysia,dijadikan pusat kewangan antarabangsa pada 1990. Sebagai sebahagian daripada pembangunannya sebuah bursa kewangan antarabangsa LFX dilancarkan pada 23 November 2000.

Organisasi & Bursa

Organisasi & Bursa

 Labuan International Financial Exchange Inc.

Diperbadankan pada Julai 1999 sebagai satu syarikat terhad oleh saham dengan modal diluluskan sebanyak AS10 juta dan modal berbayar AS5.5 juta.

Sebuah anak syarikat milik penuh Bursa Malaysia Berhad dan dikawal atur oleh Akta Syarikat Labuan (LCA) 1990 dan Memorandum & Artiket Persatuan syarikat.

Lembaga Pengarah

Ahli Lembaga Pengarah LFX terdiri daripada:

Lembaga Pengarah diwakili dalam Pengurusan Bursa oleh seorang Pengurus Besar/Ketua Pegawai Eksekutif yang bertanggungjawab untuk pengurusan operasi/kewangan Bursa itu. Ia juga melaksanakan semua polisi syarikat.

LFX, Bursa