Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » LFX » Mengenai LFX » Mengenai Bursa ini

Mengenai LFX

Labuan, Malaysia,dijadikan pusat kewangan antarabangsa pada 1990. Sebagai sebahagian daripada pembangunannya sebuah bursa kewangan antarabangsa LFX dilancarkan pada 23 November 2000.

Mengenai Bursa ini

Mengenai Bursa ini

Wilayah Persekutuan Labuan, Malaysia ditetapkan sebagai pusat kewangan antarabangsa pada 1990. Sebagai sebahagian daripada pembangunannya, sebuah bursa kewangan antarabangsa, Labuan International Financial Exchange (LFX), dilancarkan pada 23 November 2000.

Labuan International Financial Exchange Inc., sebuah syarikat saham terhad telah diperbadankan di bawah Akta Syarikat Labuan 1990 (LCA) dengan modal dibenarkan dan berbayar masing-masing sebanyak AS$10 juta dan AS$5.5 juta.

LFX adalah bursa kewangan antarabangsa yang berpangkalan di Labuan, pusat kewangan antarabangsa bagi Malaysia. LFX ditubuhkan untuk melengkapkan pelbagai perkhidmatan kewangan yang terdapat di Labuan pada masa ini.

LFX terhad oleh saham dan dimiliki sepenuhnya oleh Bursa Malaysia Berhad. LFX adalah sebuah Bursa bertaraf penuh dengan kemudahan penyenaraian. Fokus asalnya adalah penyenaraian instrumen kewangan.

Sasaran LFX

Sasaran LFX adalah untuk membantu kemasukan dana melalui penyenaraian instrumen kewangan. Bagi mencapai sasaran yang dinyatakan, LFX akan berusaha:

Mengapa LFX?

LFX memberi perkhidmatan kepada:

Apakah Peluang yang terdapat di LFX?

LFX menyediakan peluang yang tidak terhad kepada pelabur dan syarikat global dengan memberikan:

Apa yang Boleh Ditawarkan oleh LFX?

Untuk maklumat lanjut tentang Labuan International Financial Exchange (LFX), sila e-mel kepada lfx@bursamalaysia.com.