Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Derivatif » Dagangan » Parameter Dagangan

Dagangan

Maklumat tentang dagangan Derivatif boleh didapati di sini, seperti prosedur dagangan, sesi dan pekeliling dagangan.

Parameter Dagangan

Parameter Dagangan

Parameter dagangan adalah nilai yang boleh digunapakai bagi polisi dagangan ralat dan ciri-ciri integriti pasaran BMD yang diwujudkan dalam sistem dagangan. Nilai-nilai ini ditentukan oleh Bursa dan adalah tertakluk kepada perubahan berdasarkan keadaan pasaran pada masa itu.

Kontrak Hadapan
Kontrak Hadapan
 Kuantiti Maksimum Penjaluran HargaMata PerlindunganJulat Henti SpikeJulat Tidak Boleh Kaji Semula
FKLI 500 +/- 80 ticks +/- 40 ticks +/- 100 ticks +/- 100 ticks
FCPO 500 +/- 80 ticks +/- 40 ticks +/- 100 ticks +/- 100 ticks
FPKO 500 +/- 80 ticks +/- 40 ticks +/- 100 ticks +/- 100 ticks
FUPO 500 +/- 96 ticks +/- 48 ticks +/- 120 ticks +/- 120 ticks
FKB3 500 +/- 80 ticks +/- 40 ticks +/- 100 ticks +/- 100 ticks
FMG3 500 +/- 80 ticks +/- 40 ticks +/- 100 ticks +/- 100 ticks
FMG5 500 +/- 80 ticks +/- 40 ticks +/- 100 ticks +/- 100 ticks
FGLD 500 +/- 24 ticks +/- 12 ticks +/- 28 ticks +/- 28 ticks
FPOL 500 +/- 50 ticks +/- 25 ticks +/- 60 ticks +/- 60 ticks
Kontrak Pilihan
Kontrak Pilihan
 Kuantiti MaksimumPenjaluran HargaMata PerlindunganKewajaran Bida/TanyaJulat Tidak Boleh Kaji Semula
OKLI
OCPO
500 Dinamik +/- 2 ticks Bilangan delta yang lebih besar, asas hadapan Julat Tidak Boleh Kaji Semula atau 20% daripada nilai premium adil sehingga asas hadapan Julat Tidak Boleh Kaji Semula dengan kewajaran minimum sebanyak 50 ticks 20 % daripada premium sehingga ¼ niaga hadapan KLIBOR tidak boleh dikaji semula julat dengan sekurang-kurangnya 1 tick