Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Derivatif » Produk » Derivatif Ekuiti » Pilihan (OKLI) FTSE Bursa Malaysia KLCI

Produk

Bursa Malaysia Derivatives (BMD) menawarkan derivatif dalam 3 kategori. Derivatif Komoditi, Derivatif Ekuiti dan Derivatif Kewangan.

Pilihan (OKLI) FTSE Bursa Malaysia KLCI

Derivatif Ekuiti

To Access BMD product prices / code on CME GLOBEX® Electronic Trading Platform

Example:

Accessing BMD product prices / code on CME GLOBEX Electronic Trading Platform
FGLD: BMD\FGLD\OCT14
Please type BMD\FGLD\relevant contract month code
FKLI: BMD\FKLI\Dec14
Please type BMD\FKLI\relevant contract month code
FCPO: BMD\FCPO\MAR15
Please type BMD\FCPO\relevant contract month code
FPOL: BMD\FPOL\MAR15
Please type BMD\FPOL\relevant contract month code
KLIBOR: BMD\FKB3\MAR15
Please type BMD\FKB3\relevant contract month code
3 YRS BOND: BMD\FMG3\MAR15
Please type BMD\FMG3\relevant contract month code
5 YRS BOND: BMD\FMG5\MAR15
Please type BMD\FMG5\relevant contract month code
OKLI: BMD\OKLI\DEC14
Please type BMD\OKLI\relevant contract month code

Education

Learn more about Derivatives

Pilihan (OKLI) FTSE Bursa Malaysia KLCI

Spesifikasi Kontrak

FTSE Bursa Malaysia KLCI Options (OKLI)
Kod KontrakOKLI
Instrumen Pendasar FBM KLCI Futures (FKLI)
Jenis Jenis Eropah
Saiz Kontrak Satu kontrak FKLI
Saiz Tick 0.1 mata indeks bernilai RM5
Bulan Kontrak Bulan semerta, bulan selepasnya dan dua bulan kalendar suku tahun selepasnya. Bulan suku tahun kalendar adalah Mac, Jun, September dan Disember.
Waktu Dagangan
  • Sesi Dagangan Pertama: Waktu Malaysia 8:45 pagi - 12:45 tenga hari
  • Sesi Dagangan Kedua: Waktu Malaysia 2:30 petang - 5:15 petang
Selang Harga Laksana Sekurang-kurangnya 13 harga laksana (6 in-the-money, 1 at-the-money dan 6 out-of-the- money) harus ditetapkan pada selangan 10 mata indeks untuk kontrak bulan semerta dan selepasnya. Sekurang-kurangnya 7 harga laksana (3 in-the-money, 1 at-the-money dan 3 out-of-the-money) harus ditetapkan pada selangan 20 mata indeks untuk kontrak 2 bulan suku tahun selepas itu.
Hari Dagangan Akhir Hari perniagaan terakhir bulan kontrak.
Pelaksanaan Pelangsaian Opsyen Ketika ketiadaan arahan berlainan kepada Syarikat Penyelesaian, satu opsyen iaitu in-the money pada peluputan harus dilaksanakan secara automatik. Perlaksanaan itu menyebabkan kedudukan panjang pada kedudukan FKLI, yang yang sepadan dengan bulan pilihan kontrak untuk pembeli call atau penjual put, dan kedudukan FKLI yang singkat untuk pembeli put atau penjual panggilan. Kedudukan pada FKLI hendaklah diselesaikan secara tunai berdasarkan Nilai Penyelesaian Akhir FKLI.
Had Pegangan Spekulatif 10,000 kontrak sepadan FKLI (gambungan kontrak OKLI dan FKLI), bersih pada bahagian yang sama pasaran dalam semua Bulan Kontrak digabungkan.

 

Muat Turun Sumber

Contract Specification
English | Chinese
169 KB | 1.395 MB (PDF)

Get Adobe ReaderAdobe Acrobat Reader is needed to view the documents.
If you don't already have it installed on your computer, click on the icon to download it.