Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Derivatif » Produk » Derivatif Ekuiti » Niaga Hadapan FTSE Bursa Malaysia KLCI (FKLI)

Produk

Bursa Malaysia Derivatives (BMD) menawarkan derivatif dalam 3 kategori. Derivatif Komoditi, Derivatif Ekuiti dan Derivatif Kewangan.

Niaga Hadapan FTSE Bursa Malaysia KLCI (FKLI)

Derivatif Ekuiti

To Access BMD product prices / code on CME GLOBEX® Electronic Trading Platform

Example:

Accessing BMD product prices / code on CME GLOBEX Electronic Trading Platform
FGLD: BMD\FGLD\OCT14
Please type BMD\FGLD\relevant contract month code
FKLI: BMD\FKLI\Dec14
Please type BMD\FKLI\relevant contract month code
FCPO: BMD\FCPO\MAR15
Please type BMD\FCPO\relevant contract month code
FPOL: BMD\FPOL\MAR15
Please type BMD\FPOL\relevant contract month code
KLIBOR: BMD\FKB3\MAR15
Please type BMD\FKB3\relevant contract month code
3 YRS BOND: BMD\FMG3\MAR15
Please type BMD\FMG3\relevant contract month code
5 YRS BOND: BMD\FMG5\MAR15
Please type BMD\FMG5\relevant contract month code
OKLI: BMD\OKLI\DEC14
Please type BMD\OKLI\relevant contract month code

Education

Learn more about Derivatives

Niaga Hadapan FTSE Bursa Malaysia KLCI (FKLI)

Spesifikasi Kontrak

FTSE Bursa Malaysia KLCI Futures (FKLI)
Kod Kontrak FKLI
Instrumen Pendasar Indeks Komposit Kuala Lumpur Bursa Malaysia FTSE (FBM KLCI)
Saiz Kontrak FBM KLCI didarabkan dengan RM50
Turun Naik Harga Minimum 0.5 titik indeks dinilai pada RM25
Had Harga Harian 20% per sesi dagangan untuk bulan kontrak berkenaan kecuali kontrak Bulan Terkini. Tiada had harga untuk kontrak Bulan Terkini. Tiada had harga untuk kontrak bulan kedua bagi lima Hari Perniagaan terakhir sebelum luput.
Bulan Kontrak Bulan Terkini, bulan berikutnya dan dua bulan suku tahun kalendar berikutnya. Bulan suku tahun kalendar adalah Mac, Jun, September dan Disember.
Waktu Dagangan
  • Sesi Pertama Dagangan: Waktu Malaysia 8.45 pagi hingga 12.45 tengah hari
  • Sesi Kedua Dagangan: Waktu Malaysia 2.30 petang hingga 5.15 petang
Hari Dagangan Terakhir Hari Perniagaan Terakhir bulan kontrak
Penyelesaian Akhir Penyelesaian secara tunai berdasarkan Nilai Penyelesaian Terakhir
Nilai Penyelesaian Terakhir Nilai Penyelesaian Terakhir adalah nilai purata, dibundarkan kepada 0.5 titik indeks terdekat (nilai 0.25 atau 0.75 dan ke atas dibundarkan ke atas), diambil pada setiap 15 saat atau pada mana-mana selang yang akan ditentukan oleh Bursa dari masa ke masa dari 15:45:30 ke 16:45:15 dengan tambahan satu nilai FBM KLCI selepas jam 1700 pada Hari Dagangan Terakhir dengan pengecualian 3 nilai tertinggi dan 3 terendah.
Had Pegangan Spekulatif Bilangan maksimum kedudukan panjang atau pendek yang boleh dipegang:
  • 10,000 kontrak, pegangan terbuka kasar bersih

Muat Turun Sumber

Brochure
English | BM | Chinese
7 MB | 7 MB | 1.632 MB (PDF)

Contract Specification
English | BM | Chinese
0.979 MB | 2 MB | 1.136 MB (PDF)


Get Adobe ReaderAdobe Acrobat Reader is needed to view the documents.
If you don't already have it installed on your computer, click on the icon to download it.