Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Derivatif » Produk » Komoditi Derivatif » Niaga Hadapan Olein Sawit USD RBD (FPOL)

Produk

Bursa Malaysia Derivatives (BMD) menawarkan derivatif dalam 3 kategori. Derivatif Komoditi, Derivatif Ekuiti dan Derivatif Kewangan.

Niaga Hadapan Olein Sawit USD RBD (FPOL)

Komoditi Derivatif

To Access BMD product prices / code on CME GLOBEX® Electronic Trading Platform

Example:

Accessing BMD product prices / code on CME GLOBEX Electronic Trading Platform
FGLD: BMD\FGLD\OCT14
Please type BMD\FGLD\relevant contract month code
FKLI: BMD\FKLI\Dec14
Please type BMD\FKLI\relevant contract month code
FCPO: BMD\FCPO\MAR15
Please type BMD\FCPO\relevant contract month code
FPOL: BMD\FPOL\MAR15
Please type BMD\FPOL\relevant contract month code
KLIBOR: BMD\FKB3\MAR15
Please type BMD\FKB3\relevant contract month code
3 YRS BOND: BMD\FMG3\MAR15
Please type BMD\FMG3\relevant contract month code
5 YRS BOND: BMD\FMG5\MAR15
Please type BMD\FMG5\relevant contract month code
OKLI: BMD\OKLI\DEC14
Please type BMD\OKLI\relevant contract month code

Education

Learn more about Derivatives

Niaga Hadapan Olein Sawit USD RBD (FPOL)

FPOL Banner
 

Kod Ticker

 • Bloomberg: FPOA Comdty CT (Go)
 • Thomson Reuters: <1FPOL> + <Bulan  
   Kod> + <Kod tahun>
   Contoh: <1FPOLU4> SEP14 kontrak
 • Data Interaktif: F:FPOL\MYY, M ialah kod bulan dan YY ialah nombor tahun
  Contoh: F:FPOL\U14 ; SEP14 kontrak

Muat Turun Sumber

Brochure
English | Chinese
23 KB | 102 KB

Traceability Document
English
0.01 KB

Alternative Delivery Notice
English
0.18 KB

Acceptance Notice
English
0.257 KB

Delivery Notice
English
0.257 KB

Mula Sekarang

 • Hubungi Broker kami untuk mengetahui dengan lebih lanjut

Apakah FPOL ?

FPOL ialah Kontrak Niaga hadapan Olein Sawit (RBD) serahan fizikal SERAHAN ATAS KAPAL (FOB) Ditapis, Dilunturkan dan Dinyahbau dalam denominasi Dolar Amerika (“USD”) yang didagangkan di Bursa Malaysia Derivatif.

Sebagai salah satu derivatif yang disenaraikan di BMD, FPOL menyediakan penemuan harga yang telus di dalam persekitaran dagangan yang dikawal selia. Pedagang dan pengguna kini boleh melindungi nilai daripada risiko pergerakan harga yang tidak dikehendaki dengan yakin kerana prestasi semua dagangan dijamin oleh BMD ‘Clearing House’. Kilang penapisan juga boleh menggunakan FPOL untuk menguruskan margin penapisan antara minyak sawit mentah dengan olein sawit.

Mengapa FPOL boleh menjadi intstrumen perlindungan nilai yang baik

Mengurus Risiko Harga Olein Sawit RBO

Pengguna akhir dan pengimport boleh menggunakan FPOL untuk mengurus risiko dan melindungi nilai daripada risiko pergerakan harga yang tidak dikehendaki dalam pasaran fizikal.

Mengurus Margin Penapisan Minyak Sawit

Penapis boleh menggunakan FPOL untuk mengurus margin penapisan mereka. Dengan FCPO, penapis kini boleh menetapkan margin penapisan mereka di atas kertas. lni boleh dicapai dengan membuat pelaburan panjang dalam FCPO dan pendek dalam FPOL.

Pendedahan kepada Pergerakan Harga Olein Minyak Sawit RBO

Peniaga boleh menggunakan FPOL untuk mendapatkan pendedahan berkumpulan kepada pergerakan harga Olein Minyak Sawit RBO.

Mendapat pendedahan serta merta kepada pasaran komoditi

Menerusi FPOL, pengurus dana global, penasihat dagangan komoditi dan pedagang milikan boleh mendapat pendedahan kepada minyak sawit.

 

Spesifikasi Kontrak

(FPOL)
Kod KontrakFPOL
Instrumen Pendasar Olein Sawit RBD
Kaedah Penyelesaian Serahan fizikal FOB di PK/PG dengan gandaan saiz 500MT. Lain-lain akan diselesaikan secara tunai berdasarkan kepada Penyelesaian Akhir.
Saiz Kontrak 25 MT
Sebut Harga US$ setiap MT
Turun Naik Harga Minimum US$0.50 / MT
Bulan Kontrak Bulan terkini dan 5 bulan yang berikut, serta selepasnya, bulan silih ganti sehingga 24 bulan berikutnya.
Waktu Dagangan

Isnin hingga Jumaat
Sesi Dagangan: (Waktu Malaysia)
9.00 pagi - 12.00 tengah hari
1.30 tengah hari - 6.00 petang

Hari Perniagaan:
Mengikut Hari Bekerja di KL

Had Harga Harian

Dengan pengecualian dagangan dalam bulan serahan terkini, dagangan untuk serahan masa hadapan Minyak Sawit Mentah dalam bulan yang lain, tidak boleh dilakukan, pada mana-mana 1 Hari Perniagaan, pada perbezaan harga melebihi 10% lebih atau kurang daripada harga penyelesaian pada Hari Perniagaan sebelumnya (“Had 10%”) kecuali seperti yang diperuntukkan dibawah:

 • Jika had 10% dikenakan (kecuali pada bulan terkini), Bursa akan mengumumkan tempoh bertenang selama 10 minit (“Tempoh Bertenang”) untuk kontrak bagi semua bulan kontrak (kecuali bulan serahan terkini) yang semasa itu dagangan hanya boleh berlaku dalam lingkungan had 10%.
 • Selepas Tempoh Bertenang, kontrak bagi semua bulan kontrak akan dinyatakan sebagai disimpan selama 5 minit, yang selepas tempoh tersebut, had harga akan dinaikkan kepada 15%. Harga didagangkan bagi semua bulan kontrak (kecuali bulan terkini) yang selepas tempoh tersebut, tidak boleh berbeza melebihi 15% lebih atau kurang daripada harga penyelesaian pada Hari Perniagaan sebelumnya (“Had 15%”).
 • Jika Had 10% dikenakan kurang daripada 30 minit sebelum tamat sesi dagangan pertama, Had 10% hendaklah terpakai untuk kontrak bagi semua bulan kontrak (kecuali bulan terkini) untuk baki sesi dagangan pertama dan Had 15% akan hendaklah terpakai untuk kontrak bagi semua bulan kontrak (kecuali bulan terkini) semasa sesi dagangan kedua.
 • Jika Had 10% dikenakan kurang daripada 30 minit sebelum tamat sesi dagangan kedua, Had 10% hendaklah terpakai untuk kontrak bagi semua bulan kontrak (kecuali bulan terkini) untuk baki Hari Perniagaan tersebut.
Hari Dagangan Akhir Hari Kalendar ke-25, 2 bulan sebelum bulan serahan. Jika hari ke-25 adalah hari cuti, maka ia adalah hari sebelumnya. Sebagai contoh, kontrak serahan bulan Jun akan luput pada 25 April. Sila rujuk kepada mekanisma serahan FOB dan ADP seperti yang dinyatakan di atas.
Gred Kontrak dan Tempat Serahan Olein Sawit RBD dengan kualiti boleh dagangan terbaik diserah secara fizikal FOB di Port Klang dan Pasir Gudang.
(FPOL)
Spesifikasi 
FFA 0.10%
M&I 0.10%
I.V 56 min
Takat Lebur 24 maks
Warna (5 ¼ Lovibond Cell) 3 Merah maks
Had Pegangan Spekulatif Bilangan maksimum pegangan belian bersih atau pegangan jualan bersih yang mungkin dipegang atau dikawal oleh pelanggan atau peserta ialah:
 • 800 kontrak untuk bulan terkini
 • 10,000 kontrak untuk mana-mana satu bulan kontrak kecuali bulan terkini
 • 15,000 kontrak untuk semua bulan digabungkan
Saiz Boleh Serah Minimum Gandaan 20 kontrak atau 500 MT. Semua lebihan kontrak akan diselesaikan secara tunai berdasarkan kepada Penyelesaian Akhir.