Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Derivatif » Produk » Komoditi Derivatif » Niaga Hadapan Timah USD (FTIN)

Produk

Bursa Malaysia Derivatives (BMD) menawarkan derivatif dalam 3 kategori. Derivatif Komoditi, Derivatif Ekuiti dan Derivatif Kewangan.

Niaga Hadapan Timah USD (FTIN)

Komoditi Derivatif

To Access BMD product prices / code on CME GLOBEX® Electronic Trading Platform

Example:

Accessing BMD product prices / code on CME GLOBEX Electronic Trading Platform
FGLD: BMD\FGLD\OCT14
Please type BMD\FGLD\relevant contract month code
FKLI: BMD\FKLI\Dec14
Please type BMD\FKLI\relevant contract month code
FCPO: BMD\FCPO\MAR15
Please type BMD\FCPO\relevant contract month code
FPOL: BMD\FPOL\MAR15
Please type BMD\FPOL\relevant contract month code
KLIBOR: BMD\FKB3\MAR15
Please type BMD\FKB3\relevant contract month code
3 YRS BOND: BMD\FMG3\MAR15
Please type BMD\FMG3\relevant contract month code
5 YRS BOND: BMD\FMG5\MAR15
Please type BMD\FMG5\relevant contract month code
OKLI: BMD\OKLI\DEC14
Please type BMD\OKLI\relevant contract month code

Education

Learn more about Derivatives

Niaga Hadapan Timah USD (FTIN)

Spesifikasi Kontrak

Tin Futures (FTIN)
Kod KontrakFTIN
Instrumen Pendasar Logam timah diperhalusi ASTM Gred A spesifikasi B 339.93, dengan kandungan minimum timah pada kadar 99.85% Sn untuk mana- mana jenama seperti yang diluluskan oleh Lembaga Pengarah Kuala Lumpur Tin Market (KLTM), atau mana-mana spesifikasi teknikal bagi logam timah yang menjadi pendasar bagi harga rasmi timah fizikal yang diterbitkan oleh Pasaran Timah Kuala Lumpur (“KLTM Price”) dari semasa ke semasa.
Kaedah Penyelesaian Penyelesaian Tunai
Saiz Kontrak 1 tan metrik
Turun Naik Harga Minimum 1 Dolar AS per tan metrik
Bulan Kontrak Bulan terkini dan 11 bulan yang berikut,serta selepasnya, sehingga 12 bulan berikutnya
Waktu Dagangan Isnin hingga Jumaat
Sesi Dagangan: (Waktu Malaysia)
Jam 0900 – 1200
Jam 1330 – 1500

Hari Perniagaan:
Mengikut Hari Perniagaan KL
Had Harga Harian Seharusnya tiada dagangan yang dijalankan pada harga melebihi 10% di atas atau di bawah harga penyelesaian Hari Perniagaan sebelumnya (“Had 10%”) kecuali seperti yang diperuntukkan di bawah:

  • Jika Kontrak bulan terkini didagangkan pada Had 10%, Bursa akan mengumumkan satu tempoh bertenang 10-minit (“Tempoh Bertenang”) untuk Kontrak semua bulan kontrak (termasuk bulan terkini) yang semasa itu dagangan hanya boleh berlaku dalam lingkungan Had 10% untuk Kontrak semua bulan kontrak (termasuk bulan terkini).
  • Selepas Tempoh Bertenang, Kontrak semua bulan kontrak (termasuk bulan terkini) akan ditentukan sebagai diganggu untuk tempoh 5 minit, yang selepasnya had harga akan ditingkatkan kepada 20%. Harga yang didagangkan untuk Kontrak semua bulan kontrak (termasuk bulan terkini) hendaklah kemudiannya berubah tidak melebihi 20% lebih atau kurang daripada harga penyelesaian pada Hari Perniagaan sebelumnya (“Had 20%”).
  • Jika Kontrak bulan terkini didagangkan pada Had 10% kurang daripada 30 minit sebelum tamat sesi dagangan pertama, Had 10% akan dikenakan ke atas Kontrak semua bulan kontrak (termasuk bulan terkini) untuk baki sesi dagangan pertama, dan Had 20% akan dikenakan ke atas Kontrak semua bulan kontrak (termasuk bulan terkini) semasa sesi dagangan kedua.
  • Jika Kontrak bulan terkini didagangkan pda Had 10% kurang daripada 30 minit sebelum tamat sesi dagangan kedua, Had 10% akan dikenakan ke atas semua Kontrak daripada semua bulan kontrak (termasuk bulan terkini) untuk baki Hari Perniagaan tersebut.
  • Pada mana-mana Hari Perniagaan selain Hari Dagangan Terakhir, had harga dalam perenggan di atas dikenakan kepada semua dagangan dalam Kontrak semua bulan kontrak termasuk bulan terkini. Pada Hari Dagangan terakhir, had harga dalam perenggan di atas tidak dikenakan ke atas dagangan dalam Kontrak bulan terkini.
Hari Dagangan Akhir dan Tarikh Matang Kontrak luput pada waktu tengah hari, pada hari ke-15 dalam bulan terkini, atau jika hari ke-15 tersebut ialah hari bukan pasaran, maka ia akan luput pada Hari Dagangan sebelumnya
Nilai Penyelesaian Akhir Pada hari dagangan akhir, Nilai Penyelesaian Akhir akan dirujuk kepada harga rasmi timah fizikal yang diterbitkan oleh KLTM.
Had Pegangan Spekulatif Bilangan maksimum pegangan belian bersih atau pegangan jualan bersih yang boleh dipegang atau dikawal oleh pelanggan atau peserta dagangan ialah:
500 kontrak untuk bulan terkini
1000 kontrak untuk semua bulan dihimpunkan

Muat Turun Sumber

Brochure
English
5 MB (PDF)

Contract Specification
English
0.247 MB (PDF)


Get Adobe ReaderAdobe Acrobat Reader is needed to view the documents.
If you don't already have it installed on your computer, click on the icon to download it.