Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Derivatif » Produk » Komoditi Derivatif » Opsyen atas Niaga Hadapan Minyak Sawit Mentah (OCPO)

Produk

Bursa Malaysia Derivatives (BMD) menawarkan derivatif dalam 3 kategori. Derivatif Komoditi, Derivatif Ekuiti dan Derivatif Kewangan.

Opsyen atas Niaga Hadapan Minyak Sawit Mentah (OCPO)

Komoditi Derivatif

To Access BMD product prices / code on CME GLOBEX® Electronic Trading Platform

Example:

Accessing BMD product prices / code on CME GLOBEX Electronic Trading Platform
FGLD: BMD\FGLD\OCT14
Please type BMD\FGLD\relevant contract month code
FKLI: BMD\FKLI\Dec14
Please type BMD\FKLI\relevant contract month code
FCPO: BMD\FCPO\MAR15
Please type BMD\FCPO\relevant contract month code
FPOL: BMD\FPOL\MAR15
Please type BMD\FPOL\relevant contract month code
KLIBOR: BMD\FKB3\MAR15
Please type BMD\FKB3\relevant contract month code
3 YRS BOND: BMD\FMG3\MAR15
Please type BMD\FMG3\relevant contract month code
5 YRS BOND: BMD\FMG5\MAR15
Please type BMD\FMG5\relevant contract month code
OKLI: BMD\OKLI\DEC14
Please type BMD\OKLI\relevant contract month code

Education

Learn more about Derivatives

Opsyen atas Niaga Hadapan Minyak Sawit Mentah (OCPO)

Spesifikasi Kontrak

Opsyen Niaga Hadapan Minyak Sawit Mentah (OCPO)
Kod KontrakBeli: C OCPO
Jual: P OCPO
Instrumen Pendasar Kontrak Niaga Hadapan Minyak Sawit Mentah (FCPO)
Jenis Opsyen Eropah
Saiz Kontrak Satu Niaga Hadapan Minyak Sawit Mentah (bagi bulan tertentu) sebanyak 25 tan metrik (MT)
Saiz Tick RM0.50 setiap MT (RM12.50 setiap kontrak)
Strike Price Intervals Dagangan harus dijalankan bagi opsyen jual dan beli dengan harga laksana dalam gandaan interger kamiran RM50 setiap MT. Terdapat sekurang-kurangnya 11 harga laksana (lima berwang, satu pada wang dan lima tanpa wang).
Bulan Kontrak Bulanan (disenaraikan pada bulan ketiga, keempat, kelima dan keenam) kemudian selang satu bulan sehingga 24 bulan kontrak FCPO. Opsyen bulan kontrak pertama akan didagangkan pada bulan ke-3 kontrak FCPO.
Had Harga Harian Tiada Had Harga Harian.
Hari Dagangan Akhir Opsyen pada bukan tersebut akan berhenti didagangkan pada pukul 6.00 petang pada hari ke-10 setiap bulan atau hari perniagaan sebelumnya jika hari ke-10 bukan hari perniagaan.
Kedudukan niaga hadapan akan disampaikan pada proses hari akhir dan akan sedia didagangkan pada hari selepasnya.
Perlaksanaan Jika tiada arahan berlainan diberikan kepada Syarikat Penyelesaian, satu opsyen berwang pada pelupusan harus dilaksanakan secara automatik. Perlaksanaan menyebabkan satu kedudukan panjang FCPO selama tiga bulan, yang sepadan dengan bulan kontrak opsyen untuk pembeli atau penjual, dan kedudukan FCPO pendek, bulan ketiga untuk pembeli dan penjual.
Tarikh Luput Opsyen Niaga Hadapan Minyak Sawit Mentah yang tidak dilaksanakan akan luput pada 6.00 petang pada hari terakhir dagangan.
Waktu Dagangan
  • Sesi Dagangan Pertama: Waktu Malaysia 10:30 pagi - 12:30 tengah hari
  • Sesi Dagangan Kedua: Waktu Malaysia 3:00 petang - 6:00 petang.
Had Pegangan Spekulatif

10,000 kontrak setara niaga hadapan panjang bersih atau pendek bersih untuk mana­ mana bulan tunggal 15,000 kontrak setara niaga hadapan untuk semua bulan kontrak yang digabungkan.

**Had Kedudukan Spekulatif digabungkan bersama kontrak FCPO.

Muat Turun Sumber

Contract Specification
English | Chinese
109 KB | 0.174 MB (PDF)

Get Adobe ReaderAdobe Acrobat Reader is needed to view the documents.
If you don't already have it installed on your computer, click on the icon to download it.