Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Derivatif » Produk » Komoditi Derivatif » Niaga Hadapan Minyak Sawit Isirong Mentah (FPKO)

Produk

Bursa Malaysia Derivatives (BMD) menawarkan derivatif dalam 3 kategori. Derivatif Komoditi, Derivatif Ekuiti dan Derivatif Kewangan.

Niaga Hadapan Minyak Sawit Isirong Mentah (FPKO)

Komoditi Derivatif

To Access BMD product prices / code on CME GLOBEX® Electronic Trading Platform

Example:

Accessing BMD product prices / code on CME GLOBEX Electronic Trading Platform
FGLD: BMD\FGLD\OCT14
Please type BMD\FGLD\relevant contract month code
FKLI: BMD\FKLI\Dec14
Please type BMD\FKLI\relevant contract month code
FCPO: BMD\FCPO\MAR15
Please type BMD\FCPO\relevant contract month code
FPOL: BMD\FPOL\MAR15
Please type BMD\FPOL\relevant contract month code
KLIBOR: BMD\FKB3\MAR15
Please type BMD\FKB3\relevant contract month code
3 YRS BOND: BMD\FMG3\MAR15
Please type BMD\FMG3\relevant contract month code
5 YRS BOND: BMD\FMG5\MAR15
Please type BMD\FMG5\relevant contract month code
OKLI: BMD\OKLI\DEC14
Please type BMD\OKLI\relevant contract month code

Education

Learn more about Derivatives

Niaga Hadapan Minyak Sawit Isirong Mentah (FPKO)

Spesifikasi Kontrak

Minyak Isirong Kelapa Sawit Mentah (FPKO)
Kod KontrakFPKO
Instrumen Pendasar Minyak Biji Sawit Mentah
Saiz Kontrak 25 tan metrik
Turun Naik Harga Minimum RM1 tan metrik
Had Harga Harian RM100 setiap tan metrik di atas atau di bawah Harga Penyelesaian hari sebelumnya pada semua bulan, kecuali bulan tersebut. Had berkembang apabila Harga Penyelesaian semua tiga bulan disebut sebaik-baik sahaja selepas bulan tersebut, pada mana-mana hari pada had seperti yang berikut:
 • Hari Pertama - RM100
 • Hari Kedua - RM150
 • Hari Ketiga - RM200

Had Harga Harian akan kekal pada RM200, apabila harga penyelesaian hari sebelumnya antara semua tiga bulan disebut harga sebaik-baik sahaja selepas bulan tersebut ditetapkan pada had RM200. Jika tidak , la akan kembali kepada jumlah had asas, iaitu RM100.

Bulan Kontrak Bulan tersebut dan lima bulan berikutnya, dan selepas itu, selang satu bulan sehingga 12 bulan akan datang.
Waktu Dagangan
 • Sesi Dagangan Pertama: Waktu Malaysia 10:30 pagi - 12:30 tengah hari
 • Sesi Dagangan Kedua: Waktu Malaysia 3:00 petang - 6:05 petang.
Tempoh Tender Hari Pertama hingga hari ke-20 pada bulan itu, atau jika 20 bukan hari pasaran, Hari Perniagaan sebelumnya.
Gred Kontrak dan Tempat Serahan Setiap tender hendaklah terdiri daripada 25 tan metrik Minyak Biji Sawit Mentah luntur secara pukal dalam kualiti baik yang boleh diperdagangkan dan disimpan di dalam tangki pelabuhan yang terletak atas pilihan penjual di Pelabuhan Kelang, Butterworth (Pulau Pinang) dan Pasir Gudang (Johor). Kandungan Asid Bebas Lemak (FFA) (seperti Asid Laurik daripada CPKO) dihantar ke Tangki Pelabuhan hendaklah tidak melebihi 3.5% dan di luar Tangki Pelabuhan tidak boleh melebihi 4%. Kelembapan dan kekotoran tidak boleh melebihi 0.5%. Nilai iodin pada jarak 16.5 - 18.75. Jajaran warna 4 Merah “ Maksimum, 8 Merah dan 60 Kuning.
Unit Boleh Serah 25 tan metrik, tidak lebih daripada 2%. Penyelesaian perbezaan berat hendaklah berdasarkan purata ringkas daripada harga penyelesaian harian bulan penyerahan daripada:
 1. Hari Perniagaan Pertama pada bulan penghantaran ke hari tender, jika tender dibuat sebelum hari dagangan terakhir pada bulan penghantaran; atau
 2. Hari Perniagaan Pertama pada bulan penghantaran hingga Hari Perniagaan sebelum hari terakhir dagangan, jika tender itu dibuat pada hari dagangan akhir atau selepas itu.
Had Pegangan Spekulatif Bilangan maksimum kedudukan panjang atau pendek yang ditetapkan:
 • 250 kontrak untuk bulan tersebut
 • 1,000 kontrak pada satu bulan kecuali bulan tersebut
 • 1,500 kontrak untuk semua bulan kontrak digabungkan