Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Derivatif » Perlindungan Pelabur » Audit Kewangan Peserta Penjelasan

Perlindungan Pelabur

Bursa Malaysia Derivatives Berhad (BMD) ditubuhkan pada tahun 1993 adalah anak syarikat Bursa Malaysia Berhad. BMD mengawal selia, menyediakan servis penyelesaian serta menawarkan produk niaga hadapan dan opsyen dari kategori ekuiti, kadar faedah, bon, komoditi pertanian (sawit) dan komoditi logam (emas & timah). Produk-produk BMD didagangkan melalui CME Globex, iaitu platform dagangan elektronik yang mempunyai akses global yang lebih meluas.

Audit Kewangan Peserta Penjelasan

Audit Kewangan Peserta Penjelasan

Program Audit Kewangan & Pematuhan

Bursa Malaysia Derivatives Clearing memantau kedudukan kewangananggotanya melalui:

 • Laporan Kewangan

  Anggota Penjelasan Umum perlu menghantar penyata ANC (disediakan mengikut syarat perniagaan), penyata kewangan, penyata pendapatan .kerugian, dan satu penyata dana pelanggan berasingan pada asas bulanan.

  Anggota Penjelasan Langsung perlu menghantar penyata NTA pada asas bulanan dan akaun teraudit tahunan mereka kepada Bursa Malaysia Derivatives Clearing.

 • Audit

  Bursa Malaysia Derivatives Clearing menjalankan audit rutin dan kejutan ke atas penyata kewangan ahli dan mengkaji pematuhan mereka terhadap syarat perniagaan dan kawalan dalaman, Pasukan audit juga menyemak polisi dan prosedur pengurusan risiko.

 • Perkongsian Maklumat

  Bursa menjalankan audit ke atas ahlinya untuk memastikan pematuhan kepada undang-undang Bursa dan keputusan audit ini dikongsi dengan Bursa Malaysia Derivatives Clearing apabila melibatkan Ahli Penjelasan.

  Tambahan lagi, Bursa disyaratkan di bawah perjanjian penyelesaian dengan Bursa Malaysia Derivatives Clearing untuk memaklumkan pengendalian umum dan aktiviti dagangan ahli terutamanya jika ahli berdepan dengan masalah kewangan.

 • Pemantauan Intra Hari

  Kedudukan setiap ahli pada hari dagangan sentiasa dipantau bagi membolehkan Bursa Malaysia Derivatives Clearing menilai impak pergerakan harga dan aktiviti ekonomi terhadap margin dan asas modal ahli.

Langkah Disiplin dan Kemungkiran

Alat pengurusan risiko Bursa Malaysia Derivatives Clearing, setakat yang berkaitan dengan hak dan obligasi Ahli Penjelasan berbanding Syarikat Penjelasan dilaksanakan melalui peraturan perniagaannya. Oleh itu, kegagalan ahli bermakna kedua-dua kegagalan untuk melaksanakan obligasi di bawah kontrak terbuka serta obligasi di bawah peraturan perniagaan Bursa Malaysia Derivatives Clearing. Tindakan tatatertib dan kemungkiran melaksanakan dua peranan:

 1. mengelakkan ahli mungkir dalam melaksanakan obligasi berkontrak dan sebagai ahli.
 2. memastikan kegagalan ahli agar tidak menjejaskan keseluruhan keahlian penjelasan dan pasaran.

Bursa Malaysia Derivatives Clearing boleh:

 1. mengenakan denda sehingga RM1 juta kepada ahli
 2. meminta lebih banyak dana dimasukkan dalam kes kemungkiran, selain kemungkiran membuat pembayaran
 3. menggantung atau menamatkan keahlian pelangsaian
 4. mencairkan atau memindahkan kontrak terbuka ahli yang mungkir
 5. menggunakan bayaran tunai atau cagaran ahli untuk melunaskan obligasinya dalam menggunakan deposit sekuriti dan dana penjelasan.

Sekiranya berlaku kecemasan, seperti terdapat ancaman terhadap integriti kewangan Bursa Malaysia Derivatives Clearing atau ahli penjelasannya, Bursa Malaysia Derivatives Clearing boleh mengambil tindakan khas dengan menolak untuk mendaftar kontrak pasaran atau meletakkan syarat ke atas pendaftaran mereka, bagi mendapatkan harga penyelesaian kecemasan daripada Bursa, untuk mencairkan kontrak dan mendapatkan tunai tambahan atau cagaran daripada ahli.