Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Derivatif » Pendidikan » Kalkulator Harga Opsyen

Pendidikan

Pelajari tentang pasaran Derivatif. Anda boleh mendapatkan maklumat berguna seperti asas Derivatif, produk yang ada, kontrak hadapan dan banyak lagi.

Kalkulator Harga Opsyen

Kalkulator Harga Opsyen

Pengenalan

Pilihan Indeks melibatkan risiko, dan tidak sesuai untuk semua pelabur. Adalah penting anda membaca dan memahami maklumat dalam seksyen ini, sebelum anda menilai dan berdagang Pilihan Indeks.

Bagi memuat turun Kalkulator Harga Opsyen, sila klik di sebelah kanan pada pautan di bawah dan simpan di disk. Kalkulator Harga Opsyen (OPC) di atas adalah hakcipta di atas nama Bursa Malaysia Derivatives. Semua hak adalah terpelihara.

Use the Calculator
3.8 MB (XLS)
Download the Calculator
1.2 MB (ZIP)

Objektif

Objektif utama model harga adalah untuk menilai secara adil harga pilihan indeks (contohnya OKLI) dan memberi kesedaran kepada pelabur sebelum mereka membuat keputusan untuk membeli atau menjual pilihan indeks.

Apabila harga berpatutan diumumkan kepada orang ramai, satu spread terhad antara harga Bida-Tanya boleh diwujudkan, dan dengan itu meningkatkan kecairan pasaran dan mengelakkan spread luas antara harga Bida-Tanya.

Penghuraian

Kalkulator Harga Opsyen mengambilkira faktor pasaran semasa sebagai input dan kemudian mengira suatu pilhan nilai berpatutan secara teori dan parameter risiko berkaitan yang dikenali sebagai Greeks. Nilai-nilai tambahan seperti Nilai Intrinsik, Nilai Waktu dan Ketaktentuan Tersirat dikira apabila nilai pasaran Pilihan Indeks dimasukkan.

Kalkulator ini mengandungi tiga model pilihan:

Kalkulator Harga Opsyen menganggap Pilihan Indeks yang dinilai adalah kontrak gaya Eropah (yang boleh berjalan hanya pada hari akhir sebelum tamat tempoh).

Adalah terpulang kepada pengguna untuk menggunakan mana-mana model ini. Biarpun Model Black-Scholes adalah model popular bagi harga pilihan, model lain yang ada, mengambilkira faktor berlainan. Tidak ada model yang tepat sepenuhnya. Model harga yang digunakan di sini bukan bertujuan memberi nasihat pelaburan tetapi sebagai petunjuk sama ada pilihan indeks itu adalah berharga lebih, kurang atau berpatutan jika dibandingkan dengan nilai pasarannya.

Kalkulator ini direka bentuk untuk pilihan dan indeks saham. Ia boleh digunakan untuk menganalisis pilihan ke atas saham individu dengan anggapan bahawa aliran dividen adalah berterusan dan sekata. Ini akan menyebabkan nilai yang dijana adalah berbeza dengan, kadang-kadang agak ketara daripada, harga yang dipantau di pasaran.

Arahan

INPUT - Pengguna perlu memasukkan lapan input iaitu:

Jenis Pilihan: Panggilan atau Put
Harga Asas: Harga asas cth.KLCI
Harga Pilihan Laksana: Laksana Harga Pilihan cth. 720
Pulangan Dividen: Dalam peratus cth. 1.72%
Kadar Faedah: Dalam peratus cth. 3.12%
Ketaktentuan: Dalam peratus cth. 25%
Tarikh Penilaian: cth. 9 Okt 2000
Tarikh Laksana: cth. 7 Jan 2001
Option Parameters
Parameter Pilihan (INPUT)
Jenis Pilihan PANGGILAN Harga Asas (cth. KLCI) $720.0000
Pulangan Dividen 1.7200% Laksana Harga Pilihan Indeks $720.0000
Kadar Faedah 3.120% Tarikh Penilaian (hh bbb tttt) 9 Oct 2000
Kemeruapan 25.0000% Tarikh Laksana (hh bbb tttt) 7 Jan 2001

OUTPUT - Output dijana serta-merta selepas pengguna memasukkan lapan input berikut:

Model Penilaian
Model Penilaian (OUTPUT)
  Option air Value Delta Gamma 1-Day Theta 7-Day Theta Vega Rho
Model Black-Scholes 36.6723 0.5335 0.0044 -0.2086 -1.4602 1.4143 0.8568
Model Binomial 36.6910 0.5335 0.0044 -0.2079 -1.4602 1.4130 0.8713
Model Trinomial 336.6917 0.5335 0.0044 -0.2264 -1.5847 1.4142 0.8714

Penilaian Tambahan seperti Nilai Intrinsik, Nilai Waktu dan Kemeruapan Tersirat bagi Pilihan Indeks akan dikira serta-merta selepas input Nilai Pasaran Pilihan Indeks.

Penilaian Tambahan
Penilaian Tambahan
Input di bawah:   Nilai Intrinsik Nilai Waktu Kemeruapan Tersirat
Harga Pasaran Pilihan Black-Scholes 0.0000 50.0000 34.421%
Model Binomial 0.0000 50.0000 34.419%  
50.0000 Model Trinomial 0.0000 50.0000 34.410%

Model Black-Scholes

Model Black-Scholes dibangunkan pada 1972 adalah model harga pilihan asal bagi penilaian pilihan gaya Eropah. Pilihan gaya Eropah adalah pilihan yang mempunyai karakteristik yang tidak boleh dilaksanakan sebelum tarikh tamat tempoh. Prinsipnya menjadi asas kepada hampir semua formula pilihan yang digunakan hari ini.

Fischer Black dan Myron Scholes membangunkan model harga pilihan di bawah anggapan bahawa harga asas berubah secara berterusan dan pulangan asas mengikut agihan normal log. Mereka juga beranggapan bahawa kadar faedah dan Ketaktentuan asas sentiasa sama sepanjang hayat pilihan.

Model Black-Scholes yang asal dibangunkan hanya berkaitan pilihan kepada asas tanpa pembayaran dividen. Kalkulator yang digunakan di sini telah diubah bagi model Black-Scholes untuk mengira dividen.

Formula Black - Scholes bagi pilihan Eropah adalah:

Di mana

Model Black-Scholes
Ct = nilai panggilan pada masa secara teori t
St = paras indeks pada masa t
X = harga laksana bagi pilihan
T-t = waktu antara tarikh penilaian dan tarikh tamat tempoh pilihan
r = kadar faedah bebas risiko
N(d) = agihan kumulatif normal standard pada titik d.
S = Ketaktentuan indeks asas

Model Binomial

Model binomial, dibangunkan oleh Cox dan Rubinstein, memecahkan waktu ke arah tamat tempoh kepada sela masa yang besar yang berpotensi, atau langkah. Pokok bagi harga asas adalah dihasilkan dengan berusaha ke hadapan dari waktu semasa ke tempoh tamat.

Pada setiap langkah, adalah dianggap bahawa harga asas akan bergerak ke atas dan bawah dengan jumlah yang dikira menggunakan Ketaktentuan dan waktu untuk tamat tempoh. Ini menghasilkan agihan binomial, atau pokok bergabung semula, bagi harga asas. Pokok itu mewakili semua laluan yang mungkin berlaku pada harga asas sepanjang hayat pilihan itu.

Pada akhir pokok itu "contohnya pada tamat tempoh pilihan"semua harga pilihan terminal bagi setiap harga saham akhir yang mungkin telah diketahui, dan ia secara ringkasnya menyamai Nilai Intrinsik.

Harga pilihan pada setiap langkah pokok itu dikira secara ke belakang dari tamat tempoh hingga sekarang. Harga pilihan pada setiap langkah digunakan untuk mendapatkan harga pilihan pada langkah seterusnya pada pokok itu menggunakan penilaian risiko neutral berdasarkan kemungkinan harga asas yang bergerak ke atas atau ke bawah, kadar bebas risiko dan sela masa bagi setiap langkah. Pada bahagian atas pokok, anda akan mempunyai satu harga pilihan, yang dikenali sebagai secara teori atau nilai berpatutan bagi pilihan.

Bagi pilihan Eropah, model binomial menggabungkan formula Black-Scholes apabila jumlah langkah dalam pengiraan binomial bertambah. Malah, model Black-Scholes bagi Pilihan Eropah adalah kes khas bagi model binomial di mana bilangan langkah binomial adalah infiniti. Ini bermaksud, model binomial menyediakan anggaran tersorok bagi proses berterusan yang menjadi asas model Black-Scholes.

Bagi mendapatkan formula bagi model harga Binomial, kita mulakan dengan membahagikan hayat pilihan kepada sejumlah besar sela masa kecil dt. Dengan anggapan bahawa nilai awal Indeks adalah S, nilai S boleh meningkat kepada Su atau menurun kepada Sd apabila tiba sela masas seterusnya. Oleh itu, indeks boleh bergerak daripada nilai awal S kepada dua nilai baru, Su dan Sd. Pergerakan dari S ke Su adalah pergerakan "naik" dan pergerakan S ke Sd adalah pergerakan "turun".

Kebarangkalian pergerakan naik dilambangkan oleh p manakala kebarangkalian pergerakan turun adalah (1-p).

Rajah pokok binomial dua tempoh ditunjukkan di bawah:

Model Binomial
u =
d =
a =
p =

Model Trinomial

Model Trinomial adalah sama dengan Model Binomial kecuali setiap sela masa, dianggapkan indeks asas (S) akan bergerak naik (Su) atau turun (Sd) dengan suatu jumlah atau kekal sama (S). Paras indeks awal, kadar faedah dan Ketaktentuan menentukan bentuk kekisi trinomial. Jika kita menandakan kemungkinan pergerakan naik sebagai pu, kemungkinan pergerakan turun dengan pd, kemungkinan bagi pergerakan merentas adalah (1-pu-pd).

Model Binomial
u =
d =
a =
pu =
pd =

Apabila tatasusunan indeks asas telah disediakan dengan kiraan ke hadapan melalui pokok trinomial, tatasusunan harga pilihan dikira secara ke belakang dari tarikh tamat pilihan.

Pada tamat tempoh pilihan, pilihan dimulakan kepada nilai intrinsik. Dengan kiraan belakang dari tamat tempoh ke sekarang, harga pilihan pada setiap sela masa dikira sebagai harga minimum pelaksanaan (strike) dan nilai didiskaun memegang pilihan bagi tempoh waktu itu, Apabila tatasusunan harga pilihan telah dipopulasi, nilai (berpatutan) pilihan secara teori adalah nilai pilihan pada t=0 atau pada masa sekarang.


Nilai Intrinsik dan Nilai Waktu

Nilai intrinsik bagi panggilan adalah jumlah bagi indeks melebihi harga strike panggilan. Nilai intrinsik bagi put adalah jumlah bagi indeks di bawah harga laksana put.

Nilai waktu adalah bahagian bagi pilihan "jumlah harga" yang melebihi nilai intrinsik. Apabila nilai intrinsik meningkat, nilai waktu menurun.

Mari kita lihat ilustrasi di bawah:

Pertimbangkan suatu panggilan dan put pada asas yang sama dengan harga laksana yang sama iaitu 700. Harga asas semasa adalah 720, kos panggilan adalah RM 25 dan kos put RM 5. Nilai intrinsik panggilan adalah 20 (=720-700) dan put adalah 0 (kerana indeks adalah melebihi harga laksana put). Nilai waktu panggilan adalah 5 (=25-20) manakala put adalah 5 (=5-0).


Ketaktentuan Tersirat

Ketaktentuan Tersirat adalah peratusan Ketaktentuan yang menjelaskan harga pasaran semasa bagi suatu pilihan. Apabila kuasa bekalan dan permintaan menentukan harga pasaran bagi pilihan indeks, peratusan Ketaktentuan mesti dilaras untuk menjelaskan harga pasaran bagi pilihan. Ketaktentuan Tersirat yang menghasilkan harga pasaran pilihan sebagai nilai teori itu adalah Ketaktentuan tersirat.

Jenis Pilihan

Jenis pilihan bermaksud Panggilan atau Put.

Pilihan Panggilan memberi pilihan pembeli hak untuk membeli sebahagian instrumen pendasar pada harga ditetapkan (dikenali sebagai harga laksana atau harga strike) sehingga tarikh tertentu (dikenali sebagai tarikh tamat tempoh). Pilihan Put memberi hak kepada pembeli untuk menjual.

Pembeli pilihan tidak mempunyai tanggungjawab; mereka mempunyai hak. Walau bagaimanapun, penjual pilihan adalah bertanggungjawab untuk memenuhi terma kontrak jika pembeli pilihan melaksanakan hak mereka.


Asas

Asas adalah aset atau instrumen bagi pembayaran pilihan didasarkan. Contohnya, jika pembelian pilihan pada paras indeks semasa (pilihan Indeks), asasnya adalah indeks. Harga asas adalah paras indeks semasa bagi aset asas atau instrumen. Harga asas mesti dimasukkan dalam jumlah dolar. Contohnya 720.00


Harga Pilihan

Teori atau nilai berpatutan pilihan, yang digunakan untk menentukan jika peluang arbitraj wujud dalam pasaran dengan memeriksa jika nilai pasaran pilihan didagangkan secara melebihi, kurang atau sama dengan nilai berpatutannya.


Harga Laksana

Inilah harga di mana transaksi bagi asas diwujudkan. Contohnya, suatu pilihan panggilan (ekuiti) dengan harga strike sebanyak RM50 membolehkan pembeli untuk membeli saham pada RM50 apabila harga pasaran saham adalah RM60.

Memandangkan pilihan indeks dilangsaikan secara pembayaran tunai berbanding pembelian atau penjualan instrumen pendasar, harga laksana atau strike bagi pilihan indeks adalah pilihan rujukan, paras indeks yang menentukan sama ada suatu pilihan adalah in-the-money, at-the-money, or out-of-the-money.


In-the-money, at-the-money, or out-of-the-money

Suatu panggilan indeks adalah in-the-money jika paras indeks adalah melebihi harga laksana bagi panggilan; suatu panggilan indeks adalah at-the-money jika paras indeks adalah sama dengan harga laksana bagi panggilan; suatu panggilan indeks adalah out-of-the-money jika paras indeks adalah di bawah harga laksana panggilan.

Bagi put, hubungannya adalah berlawanan. Suatu put indeks adalah in-the-money jika paras indeks di bawah harga laksana bagi put; suatu put indeks adalah at-the-money jika paras indeks adalah sama dengan harga laksana bagi put; suatu indeks put adalah out-of-the-money jika paras indeks adalah di bawah harga laksana bagi put.


Tarikh Penilaian dan Tarikh Laksana

Tarikh Penilaian adalah hari pengguna menilai pilihan. Tarikh laksana adalah hari pengguna melaksanakan pilihan. Memandangkan Kalkulator Harga Opsyen digunakan untuk menilai pilihan gaya Eropah, tarikh Laksana dianggap sebagai Tarikh Tamat Tempoh, iaitu tarikh bagi pilihan itu berakhir.

Dalam Kalkulator Harga Opsyen ini, perbezaan antara tarikh Penilaian dan tarikh Laksana adalah hari yang tamat tempoh. Hari menjelang tamat tempoh mewakili jumlah waktu yang ada bagi pilihan itu sebelum ia menjadi tidak bernilai


Pulangan Dividen

Kalkulator Harga Opsyen menganggap bahawa aliran dividen adalah berterusan dan sama sepanjang hayat pilihan


Kadar Faedah

Kadar faedah adalah kadar faedah semasa bebas-risiko.


Ketaktentuan

Berkaitan dengan paras indeks saham, Ketaktentuan adalah ukuran perubahan harga yang dinyatakan dalam bentuk peratusan tanpa merujuk kepada halatuju asas. Ia adalah ukuran bagi kepantasan pasaran. Pasaran yang bergerak perlahan adalah pasaran Ketaktentuan rendah; pasaran yang bergerak pantas adalah pasaran Ketaktentuan tinggi

Ketaktentuan mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga kontrak pilihan. Variasi kecil dalam anggaran Ketaktentuan boleh menyebabkan perbezaan harga pilihan yang signifikan.


Pertimbangan cukai, kos transaksi dan keperluan margin

Pilihan melibatkan pertimbangan cukai dan kos transaksi yang boleh mempengaruhi secara signifikan hasil keuntungan atau kerugian bagi pilihan pembelian dan penjualan Sesetengah transaksi pilihan turut melibatkan keperluan margin yang boleh mempengerahu secara signifikan ekonomi transaksi berkenaan. Faktor-faktor ini semuanya tidak diambil kira dalam Kalklulator harga ini.

Bagi pertimbangan cukai, anda perlu mendapatkan nasihat ahli profesional cukai.

Bagi kos transaksi dan keperluan margin, dapatkan nasihat broker anda. Kos transaksi adalah pertimbangan yang amat penting dalam strategi melibatkan kedudukan pelbagai pilihan berikutan jumlah transaksi pembukaan dan potensi bagi jumlah transaksi penutup.


Greeks

Parameter risiko pilihan (atau kadang-kadang dirujuk sebagai sensitiviti) dikenali sebagai "Greeks" digunakan untuk mengukur bagaimana pergerakan berbeza di pasaran akan mempengaruhi harga pilihan.


Delta

Delta adalah anggaran perubahan dalam nilai pilihan berikutan perubahan kecil dalam harga asas, dengan anggapan faktor lain kekal sama. Delta menunjukkan perubahan peratusan. Contohnya, suatu pilihan dengan delta 0.5 (contohnya 50%) akan bergerak setengah sen bagi setiap pergerakan sen penuh dalam saham asas

Suatu panggilan dalam out-of-the-money akan mempunyai delta paling hampir dengan sifar; dan panggilan at-the-money 0.5; suatu panggilan dalam in-the-money akan mempunyai delta paling hampir dengan 1.

Delta panggilan adalah positif; delta put adalah negatif, menggambarkan fakta bahawa harga pilihan put dan harga saham asas adalah berkaitan secara songsang.Delta put bersamaan dengan delta panggilan - 1.

Delta sering dipanggil sebagai nisbah lindung nilai. Contohnya, jika anda mempunyai portfolio of n saham bagi sesuatu stok, oleh itu n dibahagikan dengan delta memberikan anda memberikan anda bilangan panggilan yang anda perlukan untuk singkatan (contoh, keperluan untuk menjual) untuk mewujudkan lindung nilai yang tidak berisiko - contohnya, suatu portfolio yang akan bernilai sama sama ada harga saham naik dengan jumlah kecil atau jatuh dengan nilai kecil. Dalam portfolio "neutral delta" sedemikian, sebarang pendapatan dalam nilai saham yang dipegang berikutan kenaikan dalam harga saham akan diimbangkan secara tepat dengan kerugian ke atas nilai panggilan yang dijual, dan sebaliknya.

Perlu diberi perhatian bahawa apabila delta berubah dengan harga saham dan waktu untuk tamat tempoh, jumlah saham perlu sentiasa diubah untuk mengekalkan lindung nilai. Bagaimana cepatnya perubahan delta dengan harga saham diberikan oleh gamma (lihat "Greeks" di bawah).


Gamma

Gamma menunjukkan perubahan dalam delta. Ia mengukur betapa cepatnya delta berubah terhadap perubahan kecil dalam harga saham asas contohnya, delta bagi delta. Jika asas diubah dengan jumlah yang diberikan, pilihan delta akan berubah sedikit (dengan gamma) bagi jumlah itu. Contohnya, perubahan gamma sebanyak '0.150' menunjukkan delta akan meningkat sebanyak 0.150 jika harga asas dinaikkan sebanyak 1.000 atau menurun sebanyak 0.150 jika harga asas dikurangkan sebanyak 1.000.

Jika anda melindung nilai portfolio menggunakan teknik lindung nilai-delta yang dijelaskan di bawah "Delta", anda mungkin mahukan gamma serendah yang boleh, kerana lebih kecil gamma, kuranglah kekerapan anda untuk melaras lindung nilai untuk mengekalkan kedudukan neutral delta. Jika gamma terlalu besar, perubahan kecil dalam harga saham akan merosakkan lindung nilai anda. Melaras gamma, walau bagaimanapun, boleh menjadi sukar dan biasaya dilakukan menggunakan pilihan - tidak seperti delta, ia tidak boleh dilakukan dengan membeli atau menjual aset asas kerana gamma bagi aset asas secara definisinya adalah sentiasa sifar, oleh itu, ia tidak akan menjejaskan gamma bagi keseluruhan portfolio.


Theta

Theta menunjukkan perubahan dalam nilai pilihan bagi pengurangan "satu unit" pada waktu tamat tempoh. Secara dasarnya, ia adalah ukuran bagi penyusutan waktu. Apabila pilihan bergerak hampir kepada tamat tempoh, nilai sebenar Theta meningkat.

Sesetengah program harga menganggap satu unit sebagai 1 Hari manakala sesetengah program harga menganggap satu unit sebagai 7 Hari. Kalkulator Harga Opsyen dalam laman web ini menyediakan kedua-dua Theta 1-Hari dan Theta 7-Hari.


Vega

Vega adalah perubahan dalam harga pilihan dengan titik perubahan satu peratus dalam Ketaktentuan. Contohnya, Vega sebanyak '0.090' menunjukkan nilai pilihan akan meningkat sebanyak 0.090 jika peratusan Ketaktentuan meningkat sebanyak 1.000 atau menurun 0.090 jika peratusan Ketaktentuan berkurang sebanyak 1.000.


Rho

Rho menunjukkan perubahan dalam nilai pilihan bagi perubahan satu peratus dalam kadar faedah. Contohnya, Rho sebanyak '0.060' menunjukkan nilai pilihan akan meningkat sebanyak 0.060 jika kadar faedah meningkat 1.000