Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Derivatif » Pendidikan » Penjelasan Derivatif » Proses Penyelesaian - Fizikal

Pendidikan

Pelajari tentang pasaran Derivatif. Anda boleh mendapatkan maklumat berguna seperti asas Derivatif, produk yang ada, kontrak hadapan dan banyak lagi.

Proses Penyelesaian - Fizikal

Penjelasan Derivatif

Proses Penyelesaian - Fizikal


 1. Penjual yang berhasrat untuk CPO/PKO/POL ditaksir bagi penghantaran ke pasaran. mesti menghantar CPO/PKO/POL kepada Pemasangan Tangki Pelabuhan (Port Tank Installation PTI) yang terletak pada satu daripada titik penghantaran.

 2. PTI akan melakukan penaksiran ke atas kuantiti dan kualiti CPO/PKO/POL. Apabila PTI berpuas hati bahawa minyak telah memenuhi syarat keperluan, PTI akan memasukkan maklumat Resit Simpanan Boleh Niaga Elektronik (Electronic Negotiable Storage Receipt - e-NSR) ke dalam Sistem Penjelasan dan Penyelesaian Derivatif (DCS) dan satu nombor rujukan akan dikeluarkan oleh sistem itu kepada penjual

  Maklumat sistem menunjukkan perkara berikut:

  • Nama dan Lokasi Pemasangan Tangki Pelabuhan
  • Tarikh penaksiran Pemilik
  • Pengesahan kualiti minyak
  • Tarikh sah e-NSR
 3. Peserta Penjelasan dengan kedudukan rendah boleh menghantar Notifikasi Tender melalui DCS bagi penghantaran CPO/PKO/POL semasa tempoh tender (1 - 20 bagi bulan tumpuan). Nombor rujukan yang disediakan oleh penjual mesti dimasukkan ke dalam DCS untuk mengesahkan maklumat e-NSR. Notifikasi Tender mesti dihantar kepada Rumah Penjelasan menjelang pukul 12.00 tengah hari untuk diproses pada hari yang sama.

 4. Berdasarkan kepada bilangan Notifikasi Tender yang diterima, Rumah Penjelasan akan menyediakan e-NSR kepada Peserta Penjelasan yang akan membeli mengikut asas setara (berdasarkan bilangan kedudukan terbuka) dan kemudiannya membahagikan e-NSR secara rawak pada tahap pelanggan.

 5. Rumah Penjelasan akan menyiarkan mesej pembahagian penghantaran dan menghantar laporan secara elektronik selewat-lewatnya pukul 4 petang.

  Tender akan dihantar ke akaun penjual pada akhir hari proses (EOD) pada hari tender (hari T).

  Jumlah tender akan dikredit ke dalam akaun penjual pada akhir hari T+1 hari.


 1. Yuran tender dan bon prestasi akan dimasukkan ke akaun pembeli pada EOD pada hari T. Jumlah tender akan didebit daripada akaun pembeli pada akhir hari T+1. Broker penjelasan akan mengutip pembayaran daripada pelanggan.

 2. Pada T+2, Broker Penjelasan akan menyelesaikan jumlah penghantaran dengan Rumah Penjelasan. Pemilikan e-NSR akan dipindahkan kepada pelanggan yang membeli setelah penerimaan bayaran.

  Broker Penjelasan pembeli akan diberi satu lagi nombor rujukan bersama-sama dengan Nasihat Penghantaran yang akan dihantar kepada pelanggan yang membeli bagi kutipan minyak dari pemilik Pemasangan Tangki Pelabuhan (PTI).

 3. Kutipan minyak daripada PTI oleh pelanggan.