Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Derivatif » Pendidikan » Penjelasan Derivatif » Sistem Penjelasan & Penyelesaian Derivatif

Pendidikan

Pelajari tentang pasaran Derivatif. Anda boleh mendapatkan maklumat berguna seperti asas Derivatif, produk yang ada, kontrak hadapan dan banyak lagi.

Sistem Penjelasan & Penyelesaian Derivatif

Penjelasan Derivatif

Sistem Penjelasan & Penyelesaian Derivatif

Bursa Malaysia Derivatives Clearing Berhad (The Clearing House), sebuah anak syarikat milik penuh Bursa Malaysia Derivatives Berhad (BMD), ialah Rumah Penjelasan yang diluluskan oleh pasaran derivatif Malaysia di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan.The Clearing House menjelaskan dan menyelesaikan kontrak derivatif melalui Sistem Penjelasan dan Penyelesaian Derivatif (DCS). Sistem Penjelasan Derivatif (DCS) ialah sistem yang digunakan oleh tujuan tunggal bagi menyokong penjelasan dan penyelesaian derivatif dan fungsi pengurusan risiko.

Ini termasuk aktiviti seperti:

  • Menghantar maklumat penjelasan kepada Peserta Penjelasan, Bursa Derivatif dan Suruhanjaya Sekuriti
  • Mewartakan Peserta Penjelasan untuk menghantar arahan penjelasan kepada Rumah Penjelasan (Clearing House).