Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Derivatif » Broker » Peserta (Individu) » Wakil Broker Niaga Hadapan (FBRS)

Broker

Seksyen ini menyediakan maklumat komprehensif tentang syarat permohonan, garispanduan broker, senarai broker berdaftar dan ranking broker.

Wakil Broker Niaga Hadapan (FBRS)

Peserta (Individu)

Wakil Broker Niaga Hadapan (FBRS)

Kriteria Wakil Broker Niaga Hadapan (FBRS)

FBR ialah pemegang bagi Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal (Capital Market Services Licence), berdagang dalam derivatif yang membolehkan mereka menjalankan perniagaan dagangan dalam kontrak hadapan dan mendagangkan kontrak hadapan dan pilihan bagi pihak lain.

Criteria for Futures Brokers Representatives (FBRS)

Nota: FBR berdagang bagi pelanggan mereka dalam instrumen derivatif, sama seperti remisier berdagang untuk pelanggan mereka dalam instrumen ekuiti.