Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Derivatif » Mengenai Bursa Malaysia Derivatives Berhad » Mengenai Kami » Struktur Kawal Selia

Mengenai Bursa Malaysia Derivatives Berhad

Bursa Malaysia Derivatives Berhad (BMD) adalah anak syarikat yang 75% dimiliki Bursa Malaysia Berhad yang menyediakan, menjalankan dan mengekalkan bursa hadapan dan pilihan. BMD menjalankan kontrak hadapan minyak sawit mentah (FCPO) yang paling cair dan berjaya di dunia.

Struktur Kawal Selia

Mengenai Kami

Struktur Kawal Selia

Pasaran Modal dikawal oleh Akta Parlimen berikut dan struktur kawal selia ditunjukkan dalam rajah di bawah:

  • Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007
  • Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993
  • Akta Syarikat 1965
Regulatory Structure