Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Penafian - Pengumuman Syarikat

Penafian - Pengumuman Syarikat

Sila ambil perhatian bahawa Pengumuman ini telah dihantar secara elektronik kepada Bursa Malaysia bagi pihak, atau yang berhubungan dengan, syarikat dan disediakan dalam keadaan "sedia ada". Bursa Malaysia tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan Pengumuman ini dan bertindak sebagai saluran pasif untuk peredaran, penerbitan dan penyebaran Pengumuman ini. Kandungan ini Pengumuman dan apa-apa kesimpulan atau implikasi yang timbul daripada perkataan atau ungkapan yang digunakan tidak pandangan, kenyataan, pendapat atau komen Bursa Malaysia dan tidak dalam apa-apa cara disahkan atau disahkan oleh Bursa Malaysia. Bursa Malaysia tidak membuat sebarang jaminan, waranti, representasi atau jaminan, tersurat atau tersirat, berkanun atau sebaliknya, tentang ketepatan, ketepatan, ketepatan masa, kesempurnaan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu, maklumat atau kandungan Pengumuman ini, atau sebarang perwakilan atau jaminan yang timbul daripada penggunaan, adat atau perdagangan atau melalui kuat kuasa undang-undang. Bursa Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul dari peredaran, penerbitan dan penyebaran, atau bergantung kepada keseluruhan atau mana-mana bahagian kandungan Pengumuman ini.

Sila baca Penafian Am & Amaran kami untuk akses kepada penggunaan kandungan laman web kami.