Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Korporat » Laman Utama » Kelestarian » Faktor-Faktor Penting Kami » Teknologi

Faktor-Faktor Penting Kami

Ketika kami memantau, mengurus dan melaporkan pelbagai isu yang meluas, kunci kepada pendekatan kami adalah untuk menumpukan sumber risiko kelestarian penting dan peluang kami yang dikaitkan dengan setiap faktor penting. Ini membolehkan kami memenuhi dengan baik keperluan pemegang kepentingan dan memastikan kejayaan jangka panjang perniagaan kami.

Teknologi

Teknologi

Teknologi merupakan tenaga penggerak bagi Bursa Malaysia dalam misi kami untuk memastikan kebingkasan dan kebolehpercayaan infrastruktur pasaran modal, dan membawa kecekapan dan inovasi kepada peserta pasaran.

Teknologi mentakrif semula model perniagaan dan rantaian nilai industri kewangan dalam tempoh yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Bursa-bursa saham adalah tidak terkecuali. Jangkaan para pemegang kepentingan yang semakin meningkat menghendaki kami mengikuti perubahan dan mengguna pakai teknologi baharu untuk mengekalkan atau mengukuhkan kedudukan kami sebagai peneraju di rantau ASEAN. Kami berusaha untuk mengikuti trend dan perkembangan teknologi untuk menyediakan perkhidmatan terbaik kepada seluruh peserta dan pelabur kami.

Walaupun kita melihat teknologi sebagai penggerak utama, antara lain, untuk mengubah pengalaman pelanggan, merevolusikan perkhidmatan dan mencapai kecemerlangan operasi, kami juga menyedari tentang risiko yang berkaitan dengan kebergantungan kami kepada teknologi. Pelanggaran keselamatan siber dianggap sebagai risiko utama bagi kelestarian perniagaan dan juga kepada pemegang kepentingan kami. Berdasarkan peristiwa lalu di mana bursa-bursa global mengalami kerugian dari segi pelanggan, hasil dan reputasi disebabkan oleh isu-isu teknologi, langkah-langkah ketat diperlukan untuk melindungi maklumat pelanggan kami dan mencegah sebarang inovasi teknologi yang akan menjejaskan pasaran dan kesinambungan perniagaan kami. Yang paling asasnya, teknologi adalah penting untuk memastikan kebolehpercayaan dan kebingkasan pasaran modal sebagaimana yang diharapkan oleh kebanyakan pemegang kepentingan.

Untuk tujuan ini, kami telah melancarkan Strategi Operasi Kumpulan bagi tempoh tiga tahun, untuk memacu Bursa Malaysia ke arah mencapai aspirasi 2020 untuk menjadi pasaran maju dan peneraju pasaran di ASEAN dengan keterhubungan global. Strategi Operasi Kumpulan memberi tumpuan kepada tiga tonggak utama:

Melalui panduanStrategi Operasi Kumpulan, pada tahun 2017, kami telah melaksanakan sebilangan inisiatif yang bermatlamat untuk meningkatkan pengalaman dagangan pelanggan dan memacu kecemerlangan operasi dalaman dengan memanfaatkan teknologi terkini. Untuk butiran lanjut, sila baca Laporan Kelestarian 2017 kami di sini.