Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Korporat » Laman Utama » Kelestarian » Faktor-Faktor Penting Kami » Persaingan

Faktor-Faktor Penting Kami

Ketika kami memantau, mengurus dan melaporkan pelbagai isu yang meluas, kunci kepada pendekatan kami adalah untuk menumpukan sumber risiko kelestarian penting dan peluang kami yang dikaitkan dengan setiap faktor penting. Ini membolehkan kami memenuhi dengan baik keperluan pemegang kepentingan dan memastikan kejayaan jangka panjang perniagaan kami.

Persaingan

Persaingan

Kami bermatlamat untuk menjadi pasaran pilihan bagi pengumpulan dana, dagangan dan pelaburan serta peneraju pasaran bagi kelestarian.

Berlatarbelakangkan proses globalisasi, perubahan dalam perundangan, kemajuan teknologi dan banyak faktor lain, kami terdedah kepada persaingan di peringkat serantau dan global yang semakin sengit dan menganggu. Untuk mencapai matlamat perniagaan kami dan terus berdaya saing, kami mesti berhati-hati dan berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan. Tumpuan kami adalah untuk terus mengembangkan penawaran produk kami, mengembangkan pangkalan pelabur kami, menyediakan ekosistem yang cekap untuk menarik lebih ramai pelabur, dan meneroka peluang untuk perkongsian dan kerjasama di seluruh rantau ini.

Ketika berusaha ke arah pertumbuhan perniagaan dan memperkukuh daya saing kami, kami menyedari keperluan untuk melakukannya secara lestari dan bertanggungjawab. Sememangnya, terdapat alasan yang kukuh untuk menerapkan pertimbangan kelestarian ke dalam strategi dan operasi perniagaan kami. Ini membolehkan kami menjadi lebih inovatif dalam penawaran produk dan memberi kami kelebihan ke atas bursa lain untuk menarik penyenaraian dan pelabur baharu.

Dengan ini, pelan perniagaan kami mengambil pendekatan pelbagai aspek untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing pasaran kami di samping menyumbang kepada pembangunan yang lestari. Ia merangkumi empat tonggak perniagaan, yang mana tiga tonggak adalah berkaitan dalam konteks kelestarian:

Untuk butiran lanjut mengenai cara kami mengurus dan meningkatkan daya saingan pada tahun 2017, sila baca Laporan Kelestarian 2017 kami, yang boleh didapati di sini.