Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Korporat » Laman Utama » Kelestarian » Strategi Kelestarian Bersepadu Kami

Strategi Kelestarian Bersepadu Kami

Kami memainkan peranan penting dalam ekonomi Malaysia. Di samping komitmen kami untuk memastikan kami mengguna pakai amalan mampan dalam operasi kami, dan impak terbesar kami, adalah terhadap pasaran modal yang lebih meluas.

Strategi Kelestarian Bersepadu Kami

Berdasarkan faktor-faktor penting yang kami kenal pasti dan risiko kelestarian dan peluang yang berkaitan, strategi kami bertumpu kepada penyepaduan kelestarian dalam semua aspek urusan kami - sebagai pengawal selia, pengendali pasaran, pihak berpengaruh dan syarikat awam tersenarai.

Strategi Kelestarian Bersepadu Kami