Contoh-contoh kod, polisi syarikat, prosedur, panduan dan garis panduan Bursa Malaysia: