Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Korporat » Laman Utama » Kelestarian » Tadbir Urus Kelestarian

Tadbir Urus Kelestarian

Bertindak bukan sahaja sebagai sebuah syarikat tersenarai, malah juga lebih penting sebagai pengawal selia barisan hadapan bagi pasaran modal, kami memperakui tanggungjawab yang kami pikul dalam usaha memupuk budaya tadbir urus korporat dan kelestarian yang kukuh dalam organisasi kami.

Tadbir Urus Kelestarian

Berhubung dengan kelestarian, Lembaga Pengarah mempunyai tanggungjawab utama untuk memastikan kelestarian diambil kira ketika menetapkan hala tuju strategik syarikat. Kami telah menubuhkan Jawatankuasa Kelestarian Korporat (CSC) yang bertanggungjawab untuk memantau formulasi, pelaksanaan dan pengurusan efektif strategi kelestarian Bursa Malaysia. CSC dipengerusikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif dan turut dianggotai oleh Pengurusan Kanan. Jabatan Kelestarian pula bertanggungjawab dalam menerajui atau menyokong pembangunan dan pelaksanaan strategi kelestarian perniagaan kami, yang menyokong kepentingan jangka masa panjang Bursa Malaysia dan pasaran modal.

Tadbir Urus Kelestarian