Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Korporat » Laman Utama » Kelestarian » Tadbir Urus Kelestarian

Tadbir Urus Kelestarian

Bertindak bukan sahaja sebagai sebuah syarikat tersenarai, malah juga lebih penting sebagai pengawal selia barisan hadapan bagi pasaran modal, kami memperakui tanggungjawab yang kami pikul dalam usaha memupuk budaya tadbir urus korporat dan kelestarian yang kukuh dalam organisasi kami.

Tadbir Urus Kelestarian

Berhubung dengan kelestarian, Lembaga Pengarah mempunyai tanggungjawab utama untuk memastikan kelestarian diambil kira apabila menetapkan hala tuju strategik syarikat. Kami telah menubuhkan Jawatankuasa Kelestarian Korporat (Corporate Sustainability Committee - CSC) untuk mengawasi perumusan, pelaksanaan dan pengurusan efektif strategi kelestarian Bursa Malaysia. CSC dipengerusikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif dan terdiri daripada anggota pengurusan utama. Pada tahun 2017, Jabatan Kelestarian (Sustainability Department - SD) baharu ditubuhkan, antara lain, untuk menerajui pembangunan dan pelaksanaan strategi kelestarian seluruh perniagaan kami, yang menyokong kepentingan jangka panjang Bursa Malaysia dan pasaran modal.

Tadbir Urus Kelestarian