Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Korporat » Laman Utama » Kelestarian

Kelestarian

Bursa Malaysia komited untuk menjadi peneraju pasaran bagi kelestarian, memupuk pewujudan nilai jangka panjang bagi pemegang kepentingan dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi Malaysia yang mampan.

Kelestarian

Tadbir Urus Kelestarian

Bukan hanya sekadar sebuah syarikat tersenarai malah yang lebih penting sebagai pengawal selia barisan hadapan bagi pasaran modal, kami menyedari tanggungjawab yang kami pikul berkenaan usaha memupuk budaya tadbir urus dan kelestarian yang kukuh dalam organisasi kami.

Penilaian Perkara-perkara Material

Pada tahun 2018, kami telah melaksanakan sebuah penilaian bagi mengenal pasti topik atau isu kelestarian yang dianggap penting (Perkara-perkara Material) kepada organisasi dan pemegang kepentingan kami. Beberapa Perkara-perkara Material yang baru (seperti Kerahsiaan Pelanggan, Prestasi Ekonomi, Pelaporan ESG dan Pengurusan Sumber secara Bertanggungjawab) telah dikenal pasti.

Pembabitan bersama Pemegang Kepentingan Kami

Kami giat berusaha untuk mewujudkan nilai bagi semua pemegang kepentingan kami, kumpulan individu atau entiti yang dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh operasi perniagaan kami, atau boleh mempengaruhi dengan ketara perniagaan atau operasi kami. Kami giat berusaha untuk mewujudkan nilai bagi semua pemegang kepentingan kami, kumpulan individu atau entiti yang dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh operasi perniagaan kami, atau boleh mempengaruhi dengan ketara perniagaan atau operasi kami.

Sumbangan Kami Kepada Matlamat Pembangunan Lestari

Matlamat Pembangunan Lestari (SDGs) menetapkan rangka tindakan sejagat bagi dasar dan tindakan pembangunan. Sumbangan kepada SDGs yang relevan merupakan tanggungjawab kami dan memberikan kami peluang yang amat bernilai untuk memenuhi keperluan masyarakat, dan mentransformasikan masyarakat dan ekonomi kea rah yang lebih baik.

ebanner - BursaSustain

Laporan Kelestarian 2018