Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Korporat » Laman Utama » Kerjaya

Kerjaya

Langkah masuk ke dalam rumah Bursa Malaysia, satu daripada tempat penjanaan modal utama ASEAN. Kami menawarkan anda peluang yang besar untuk berkembang bersama juara dan organisasi serantau yang bercita-cita untuk menjadi PLC yang paling dikagumi.

Kerjaya

Orang Kami

Orang kami adalah aset terpenting kami. Kami menyedari kepentingan mereka dalam kejayaan perniagaan kami.

Nilai teras kami mencerminkan kepercayaan asas yang harus diterima untuk mengekalkan kejayaan kami. Lima nilai teras kami adalah:

Core Value

Kami memberi tumpuan kepada mencari pekerja yang terbaik dan menjaga yang terbaik, dan terus meningkatkan kemahiran dan keupayaan individu dan pasukan. Hubungan yang saling menguntungkan memerlukan perkongsian perniagaan dengan orang kami. Ia adalah satu persekitaran di mana orang boleh menjadi hebat dan yang mana kepimpinan yang baik membuat orang-orang hebat mahu menjadi sebahagian daripada pasukan kami.

Peluang-peluang Kerjaya

Kami memberi tumpuan pada pengambilan bakat terbaik dan mengekalkan yang terbaik, dan sentiasa meningkatkan kemahiran, keupayaan dan memperluaskan pengalaman orang kami.

Di Bursa Malaysia, kami percaya bahawa peluang pekerjaan yang terbaik mampu mengasah masa hadapan seseorang dan meningkatkan prestasi perniagaan. Kami menawarkan peluang terbaik kepada semua peringkat; dari siswazah muda hingga professional berpengalaman yang bersedia memulakan kerjaya di pasaran modal.

Jika anda seorang profesional berpengalaman yang ingin melanjutkan kerjaya di Bursa Malaysia terutamanya dalam pasaran modal, sila klik Portal Kerjaya untuk maklumat lanjut. Untuk sebarang pertanyaan, sila e-mel kami di bmcareers@bursamalaysia.com.


Dalam mencapai matlamat kami, Bursa Malaysia berusaha untuk membangun dan mengembangkan pasaran kami dengan memanfaatkan kekuatan kami melalui inovasi, akses, tanggungjawab dan kreativiti.

Sebagai pasaran yang menawarkan pelbagai produk yang berbeza, kami adalah pusat untuk perdagangan ekuiti, derivatif, bon, penyenaraian luar pesisir dan produk-produk Islam.

Dalam mengekalkan keseimbangan antara kecergasan pasaran dan kestabilan sambil kekal memberi tumpuan kepada memenuhi keperluan pasaran yang sentiasa berubah, kami percaya pertumbuhan dan pandangan jauh adalah seruan baru untuk membentuk masa depan yang mampan bagi semua syarikat.

SL1M - Bursa Malaysia Program "Ready Get Set Go"

Program “Ready Get Set Go” ialah satu skim latihan graduan di bawah Skim Latihan 1 Malaysia. Program ini dibangunkan secara kerjasama Bursa Malaysia dengan Kerajaan Malaysia untuk mewujudkan tenaga kerja yang kompeten, terlatih, berpengetahuan dan juga berkemahiran melalui latihan yang akan membantu graduan mencapai tahap kemahiran yang lebih tinggi untuk meningkatkan kebolehpasaran mereka.

Struktur Program:

 • Tujuh (7) bulan latihan "on-the-Job" di jabatan terpilih di Bursa Malaysia. Di mana graduan boleh mengadaptasikan teori dan pengetahuan mereka serta menyumbang idea-idea konstruktif dan praktikal.
 • Latihan dalam kelas akan disediakan dari semasa ke semasa dengan memberi tumpuan kepada membina dan meningkatkan kemahiran insaniah.
 • Elaun sebanyak RM 1,000 sebulan akan diberikan kepada graduan dalam tempoh ini.

Syarat Diperlukan:

 • Warganegara Malaysia
 • Mahasiswa (tempatan atau luar negara) di mana-mana bidang seperti perakaunan/ekonomi/kewangan/pentadbiran/undang-undang perniagaan atau bidang yang berkaitan dengan pencapaian minimum PNGK 3.00.
 • Keutamaan akan diberikan kepada graduan yang sedang menganggur dan yang mempunyai pengalaman bekerja terlebih dahulu.
 • Bersemangat dan sedia untuk belajar.

Pengurus Kanan, Perlesenan Market Data & Pemasaran

Spesifikasi Kerja:

 • Memantau & mengekalkan hubungan dengan pelanggan utama segmen untuk memperbaiki operasi dan peluang-peluang komersial serta bagi mencapai industri terbaik pulangan kepada para pemegang saham.
 • Memantau dan menyelenggara maklumat langganan dan bebas-langganan bagi memastikan hak harta Bursa intelek dilindungi.
 • Mengumpul maklumat untuk terus mempertingkat / menggantikan produk / perkhidmatan yang ditawarkan untuk mempertingkatkan pengurusan pihak berkepentingan.
 • Bekerja rapat dengan pasukan Kewangan untuk memantau pemiutang bermasalah dan memberi laporan.
 • Menguatkuasakan pelaksanaan strategik pemasaran dan komunikasi terancang (melibatkan langganan) bagi memastikan inisiatif-inisiatif perniagaan Kumpulan Bursa akan tercapai.
 • Bertanggungjawab untuk menghuraikan / menjelaskan dasar data pasaran.

Spesifikasi Calon:

 • Ijazah / profesional kelayakan kewangan, pemasaran atau disiplin yang berkaitan.
 • Sekurang-kurangnya 5 tahun pengalama dalam industri perkhidmatan kewangan.
 • Pengetahuan teknikal dalam pasaran kewangan dan undang-undang terma dan syarat.
 • Boleh menulis dan menghuraikan dasar Pertukaran pasaran Data.
 • Memiliki kemahiran pengurusan perundingan dan orang-orang kuat.
 • Semangat berpasukan yang kuat
 • Kemahiran menulis dan komunikasi yang baik.

Untuk memohon, hantarkan emel ke :
bmcareers@bursamalaysia.com
sebelum 18 Disember 2015 (Jumaat)

Pengurus, Strategi Sumber Manusia

Tanggungjawab:

 • Untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan organisasi (OD) yang meliputi pengurusan prestasi, pembangunan bakat, kerja pengurusan dan perubahan budaya.
 • Untuk memantau dan menilai projek / program, keberkesanan dan impak kepada pihak yang berkepentingan.
 • Untuk melaksanakan aktiviti pengurusan perubahan bagi memastikan peralihan lancar dan penerimaan.

Syarat Diperlukan:

 • Calon mestilah mempunyai sekurang-kurangnya ijazah Sarjana Muda pengurusan sumber manusia atau mana-mana bidang yang berkaitan.
 • Sekurang-kurangnya 5 tahun tempoh pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan, diperlukan dalam menstruktur semula dan perubahan pengurusan projek.
 • Boleh bekerja secara berdikari, enjin disel diri dengan kemahiran interpersonal yang kukuh.

Untuk memohon, hantarkan emel ke :
bmcareers@bursamalaysia.com
sebelum 31 Disember 2015 (Khamis)

Pakar Sumber Manusia

Tanggungjawab:

 • Bertanggungjawab untuk menyempurnakan Projek HR mengikut pelan projek dan pencapaian, bertekad dan menilai keberkesanan pelaksanaan.
 • Menjalankan kajian organisasi mengenai pengoptimuman struktur, Reka bentuk dan sumber.
 • Menjalankan kerja saiz dan penilaian dan pekerjaan sesuai dengan profil.
 • Melaksanakan aktiviti pengurusan perubahan bagi memastikan peralihan lancar dan penerimaan.

Syarat Diperlukan:

 • Calon mestilah mempunyai sekurang-kurangnya ijazah Sarjana Muda pengurusan sumber manusia atau mana-mana bidang yang berkaitan.
 • Sekurang-kurangnya 5 tahun tempoh pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan adalah diperluka, diperlukan dalam menstruktur semula dan perubahan pengurusan projek.
 • Able to work independently, self-driven with strong interpersonal skills.
 • Calon yang berjaya akan ditawarkan jawatan kontrak untuk 1 tahun.

Untuk memohon, hantarkan emel ke :
bmcareers@bursamalaysia.com
sebelum 31 Disember 2015 (Khamis)