Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Korporat » Laman Utama » Mengenai Kami » Organisasi Kami » Struktur Kawal Selia

Organisasi Kami

Bursa Malaysia adalah sebuah syarikat pemegang bursa yang terdiri daripada beberapa anak syarikat, di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Sekuriti dan Kementerian Kewangan.

Struktur Kawal Selia

Struktur Kawal Selia

Pasaran Modal dikawal oleh akta-akta Parlimen yang berikut:

Regulatory Structure