Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Korporat » Laman Utama » Mengenai Kami » Tadbir Urus Korporat » Piagam Lembaga

Tadbir Urus Korporat

Bursa Malaysia (Syarikat) mematuhi standard tinggi bagi amalan tadbir urus korporat di bawah kepimpinan Lembaga Pengarahnya, seperti yang digariskan di bawah Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia (Kod) yang disemak semula pada 22 April 2015. Penyata Tadbir Urus Korporat Syarikat ini boleh didapati dalam Laporan Tahunan Syarikat.

Piagam Lembaga

Piagam Lembaga

Lembaga Pengarah (Lembaga) Bursa Malaysia Berhad (Bursa Malaysia) telah menetapkan Piagam Lembaga sebagai sebahagian daripada Dokumen Model Tadbir Urusnya. Piagam Lembaga menjadi sumber rujukan dan bacaan induksi utama, yang memberikan pandangan tentang lembaga pengarah sedia ada dan prospektif bagi membantu Lembaga dalam melaksanakan tugas fidusiari mereka sebagai pengarah Bursa Malaysia, sebuah Syarikat Pegangan Tukaran. Piagam Lembaga juga membantu Lembaga Bursa Malaysia dalam penilaian prestasi mereka sendiri dan Pengarah individunya. Lembaga Bursa Malaysia akan menyemak secara berkala Piagam Lembaga ini untuk memastikannya relevan dengan aplikasinya.

Piagam Lembaga dipaparkan pada laman web korporat Bursa Malaysia sejajar dengan Cadangan 1.7 dalam Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia 2012.