Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Korporat » Laman Utama » Mengenai Kami » Lembaga Pengarah & Pengurusan » Pesanan Pengerusi

Lembaga Pengarah & Pengurusan

Kenali Lembaga Pengarah dan Pasukan Pengurusan kami.

Pesanan Pengerusi

Pesanan Pengerusi

Extracted from Annual Report 2017

Chairman

Dear Shareholders,

2017 proved to be a buoyant year for Malaysia's capital market, as Bursa Malaysia Berhad sought to harness market and business excellence, supported by the foundations we have laid in past years.

Click to download 'Chairman's Letter to Shareholders'
184 KB

Chairman

Dear Shareholders,

2017 proved to be a buoyant year for Malaysia's capital market, as Bursa Malaysia Berhad sought to harness market and business excellence, supported by the foundations we have laid in past years.

Click to download 'Chairman's Letter to Shareholders'
184 KB

Para Pemegang Saham,

2017 merupakan menjadi tahun yang memberangsangkan bagi pasaran modal Malaysia, ketika Bursa Malaysia Berhad berusaha untuk menggalakkan kecemerlangan pasaran dan perniagaan, disokong oleh asas-asas yang telah kami bina pada tahun-tahun sebelumnya.

Klik untuk muat turun 'Penyata Pengerusi kepada Pemegang Saham'
160 KB

诸位敬爱的股东,

马来西亚资本市场于2017年是一个充满活跃的一年,因为马来西亚交易所在过去这些年所努力的基础上,成功市场和业务上取得卓越的表现。

下載完整主席致股东信函
434 KB