Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Korporat » Laman Utama » Mengenai Kami » Lembaga Pengarah & Pengurusan » Pesanan CEO

Lembaga Pengarah & Pengurusan

Kenali Lembaga Pengarah dan Pasukan Pengurusan kami.

Pesanan CEO

Pesanan CEO

Extracted from Annual Report 2017

CEO

Dear Shareholders,

2017 was a good year for Bursa Malaysia as the developmental efforts we had undertaken in previous years have translated into tangible results.

Click to download 'Chief Executive Officer's Message'
185 KB

CEO

Para Pemegang Saham,

2017 merupakan tahun yang baik bagi Bursa Malaysia kerana usaha pembangunan yang telah kami laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya telah membuahkan hasil.

Klik untuk muat turun 'Penyata Ketua Pegawai Eksekutif'
172 KB

CEO

各位股东,

2017年对马来西亚交易所而言是一个好年头,因为我们之前所致力于落实的发展努力已经转化为有形的成果。

下载完整'首席执行员献词'
313 KB